ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
นักวิจัย : สุเมธ ทิพยไกรศร
คำค้น : โทโมกราฟีย์ , การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล , สแกนเนอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถพร ภัทรสุมันต์ , สมยศ ศรีสถิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741798857 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12222
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี พัฒนาขึ้นโดยใช้หลอดทังสะเตนฮาโลเจนร่วมกับระบบเลนส์เป็นแหล่งกำเนิดแสง และใช้เส้นใยแสงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนรับแสงเท่านั้น 0.05 มิลลิเมตรร่วมกับหลอดทวีคูณแสงเป็นอุปกรณ์วัดแสง สัญญาณอะนาลอกเอาท์พุทที่ได้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณเชิงตัวเลขขนาด 12 บิตโดยอุปกรณ์แปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นสัญญาณเชิงตัวเลข ทำให้ระบบนี้สามารถวัดระดับความดำที่แตกต่างกันได้ 4096 ระดับ และสามารถเลือกสเต็ปของการสแกนได้ตั้งแต่ 0.05, 0.1 และ 0.2 มิลลิเมตรตามลำดับ ด้วยค่ารีโซลูชันที่ดีกว่า 0.1 มิลลิเมตร

บรรณานุกรม :
สุเมธ ทิพยไกรศร . (2545). การพัฒนาระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเมธ ทิพยไกรศร . 2545. "การพัฒนาระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเมธ ทิพยไกรศร . "การพัฒนาระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุเมธ ทิพยไกรศร . การพัฒนาระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.