ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เอนไซม์ซ้ำในกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกบนฝ้าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เอนไซม์ซ้ำในกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกบนฝ้าย
นักวิจัย : เบญจมาศ คล้ายเครือญาติ
คำค้น : ฝ้าย , เอนไซม์ , เพกติเนส , เซลลูเลส , ไลเปส , โปรติเอส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุษา แสงวัฒนาโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741727755 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12250
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เอนไซม์ต่างๆ ซ้ำในกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกบนฝ้าย ซึ่งทดลองทั้งที่ไม่มีการปรับพีเอชและปรับพีเอชของระบบ ให้เหมาะสมกับเอนไซม์แต่ละชนิด โดยใช้เอนไซม์ 4 ชนิด ได้แก่ เอนไซม์เพกติเนส ไลเปส โปรทีเอส และเซลลูเลส ผ้าฝ้ายดิบถูกกำจัดสิ่งสกปรกในสารละลายเอนไซม์ที่ภาวะเหมาะสม สารละลายที่เหลือจากการใช้ครั้งแรกถูกนำมาใช้ซ้ำสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกบน ผ้าชุดใหม่ทันที ใช้สารละลายเหล่านี้ซ้ำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสารละลายหมดประสิทธิภาพ โดยดูจากผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของผ้าว่า ผ้าที่ผ่านการกำจัดสิ่งสกปรกไม่ดูดซึมน้ำในทันที ผ้าที่ผ่านการกำจัดสิ่งสกปรกถูกทดสอบหาสมบัติ การดูดซึมน้ำ การย้อมติดสี ความขาว ความต้านทานแรงดันทะลุ ระดับเพกตินบนผ้า และน้ำหนักที่ขาดหายไปของผ้า ผลการวิจัยพบว่า หากไม่มีการปรับพีเอชของสารละลายเอนไซม์ก่อนนำมาใช้ จะไม่สามารถใช้เอนไซม์ซ้ำสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกได้อีก แต่หากมีการปรับพีเอชของสารละลายเอนไซม์ก่อนนำมาใช้ จะสามารถนำเอนไซม์เพกติเนสกลับมาใช้ซ้ำได้อีก 2 ครั้ง ส่วนเอนไซม์ไลเปส โปรทีเอสและเซลลูเลส สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก 1 ครั้ง การใช้เอนไซม์เหล่านี้ซ้ำสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรก ยังคงให้ผลการกำจัดสิ่งสกปรกที่มีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกับการกำจัดสิ่งสกปรกด้วยการใช้เอนไซม์ครั้งแรก

บรรณานุกรม :
เบญจมาศ คล้ายเครือญาติ . (2545). การใช้เอนไซม์ซ้ำในกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกบนฝ้าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจมาศ คล้ายเครือญาติ . 2545. "การใช้เอนไซม์ซ้ำในกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกบนฝ้าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจมาศ คล้ายเครือญาติ . "การใช้เอนไซม์ซ้ำในกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกบนฝ้าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เบญจมาศ คล้ายเครือญาติ . การใช้เอนไซม์ซ้ำในกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกบนฝ้าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.