ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีต่อเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในสถานีไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีต่อเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในสถานีไฟฟ้า
นักวิจัย : ปิยะบุตร พฤกษานุบาล
คำค้น : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า , สนามไฟฟ้า -- การวัด , สนามแม่เหล็ก -- การวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำรวย สังข์สะอาด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743316302 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12131
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้รายงานการสำรวจวัดค่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กความถี่ต่ำในสถานีไฟฟ้าย่อย และใต้สายส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า แสดงการเปรียบเทียบผลการวัดกับการคำนวณ อธิบายถึงการสร้างสนามแม่เหล็กแบบสม่ำเสมอในห้องปฏิบัติการโดยใช้ขดลวด ทำการศึกษาถึงผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่มีต่อเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งหาค่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กวิกฤติซึ่งเริ่มที่จะมีผลรบกวนอุปกรณ์วัดอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาหาวิธีการป้องกันหรือลดทอนคลื่นรบกวนสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแสดงตัวอย่างการใช้กล่องชีลด์ป้องกันคลื่นรบกวนสนามแม่เหล็ก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากล่องชีลด์สามารถป้องกันคลื่นรบกวนสนามแม่เหล็กได้

บรรณานุกรม :
ปิยะบุตร พฤกษานุบาล . (2541). การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีต่อเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในสถานีไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะบุตร พฤกษานุบาล . 2541. "การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีต่อเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในสถานีไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะบุตร พฤกษานุบาล . "การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีต่อเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในสถานีไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ปิยะบุตร พฤกษานุบาล . การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีต่อเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในสถานีไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.