ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง
นักวิจัย : กัลยา วัฒยากร
คำค้น : Changwat Samutsongkhram , Changwat Trang , Coastal Zone Resource , poverty , ความยากจน , จังหวัดตรัง Decision Support System , จังหวัดสมุทรสงคราม , ทรัพยาชายฝั่งทะเล , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4840044 , http://research.trf.or.th/node/3152
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน ในพื้นที่ศึกษานำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามและตรัง และพัฒนาระบบโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและการวางแผนการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของพื้นที่ชายฝั่งทะเลใฟ้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่ได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วยสถานภาพของทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านท่องเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมงเกษตรกรรม และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่พัฒนาขึ้นเมื่อมีข้อมูลด้านต่างๆครบถ้วน จะเป็นประโยชน์กับการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และการแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ "DSS-ICZM SPP" เป็นโปรแกรมแบบ web-based application ที่ผู้ใช้งานระบบโปรแกรม สามารถเข้าถึงระบบได้จากระยะไกลที่มีระบบอินเทอร์เน็ตรองรับ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตามสิทธิ์ที่ได้กำหนดไว้โดยผู้บริหารโปรแกรม ทำให้ DSS-ICZM SPP เป็นระบบสนับสนุนกระบวนการการตัดสินใจที่มีศักยภาพสูงสำหรับผู้ใช้งานหลายกลุ่ม และครอบคลุมพื้นที่ในการบริหารจัดการได้มาก ระบบโปรแกรม DSS-ICZM SPP ยังได้รับการออกแบบให้เป็นระบบ "เปิด" มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ทุกยี่ห้อ และสามารถขยายขนาดระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Scalability) ได้อย่างไร้ขีดจำกัด นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการเนื้อหา (Content Management : CM) หรือ Business Intelligent (BI) และระบบ Data Warehouse (DWS) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ DSS-ICZM SPP ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Real-time Mobitoring สำหรับการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลระยะไกลได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์มือถือ (Moblie Telephone ) สำหรับการเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์จากความเป็นระบบปิดดังกล่าว The objectives of the research project were to design and develop coastal resource databases which can be linked with socio-economic and poverty registration databases in the two pilot study areas, namely Changwat Samut Songkhram and Changwat Trang; and to develop a decision support system (DSS) as a tool to support stakeholders in formulating a more suitable and effective coastal resource policy, planning and in the selection of alternatives. The coastal resource databases that have been developed include tourism, aquaculture, fishery, agriculture, and aquatic environmental quality. The decision support system on integrated coastal zone management, when required information has been successfully collected and analyzed, will help decision makers in both land and marine related areas of the coastal zone to effectively formulate the strategies for economic and social development, coastal resource management as well as for poverty alleviation in the two provinces. The decision support system on integrated coastal zone management, so-called TDSS-ICZM SPP, was designed to be a web-based application which can be accessed by anyone according to their assigned rights, remotely from anywhere with internet service facilities and at anytime of day (24 hours). DSS-ICZM SPP serves as a high potential decision support system to facilitate the communication among various groups of users ranging from practitioners to policy makers, and covers a rather large area of management applications. DSS-ICZM SPP software was also designed to be an Topen system with high flexibility in connecting with any Database Management Systems (DBMS), high ability to handle growing amount of databases (DBMS scalability), as well as its capability in interfacing with Content Management (CM) System, Business Intelligent (BI) and Data Warehouse System (DWS). In addition, DSS-ICZM SPP can also be linked with any real-time monitoring instruments for collecting real-time data, as well as connected to a mobile telephone for data accessing. However, these capabilities have yet to be further developed.

บรรณานุกรม :
กัลยา วัฒยากร . (2551). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กัลยา วัฒยากร . 2551. "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กัลยา วัฒยากร . "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
กัลยา วัฒยากร . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.