ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนายาจากพิษงูจงอาง : การศึกษาระยะก่อนคลินิก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนายาจากพิษงูจงอาง : การศึกษาระยะก่อนคลินิก
นักวิจัย : โสภิต ธรรมอารี , นฤมล พักมณี , พลกฤษณ์ แสงวณิช , ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์
คำค้น : พิษงู -- การใช้รักษา , งูจงอาง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , สถานเสาวภา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยปีที่ 2 (รวมระยะเวลาทำวิจัยตั้งแต่ 1 เมษายน 2550 ถึง 30 กันยายน 2550)

โครงการที่ 1 การศึกษาลักษณะเฉพาะด้านคุณภาพของพิษงูจงอางเพื่อเป็นมาตรฐาน / นฤมล พักมณี -- โครงการที่ 2 การแยกส่วนพิษงูจงอางเพื่อหาสารประกอบที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งปลายประสาทที่ต่อกับกล้ามเนื้อ / โสภิต ธรรมอารี -- โครงการที่ 3 การวิเคราะห์โปรตีนในสารประกอบของพิษงูจงอาง ที่มีฤทธิ์ยับยั้งปลายประสาทที่ต่อกล้ามเนื้อ / พลกฤษณ์ แสงวณิช -- โครงการที่ 4 การศึกษาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารประกอบของพิษงูจงอาง ที่มีฤทธิ์ยับยั้งปลายประสาทที่ต่อกับกล้ามเนื้อ / โสภิต ธรรมอารี -- โครงการที่ 5 การทำโคลนนิ่งสารประกอบของพิษงูจงอาง ที่มีฤทธิ์ยับยั้งปลายประสาทที่ต่อกับกล้ามเนื้อ / ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์ -- โครงการที่ 6 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพิษงูจงอางที่แยกส่วน เพื่อหาส่วนที่มีศักยภาพเป็นประโยชน์ทางการรักษา / โสภิต ธรรมอารี

บรรณานุกรม :
โสภิต ธรรมอารี , นฤมล พักมณี , พลกฤษณ์ แสงวณิช , ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์ . (2550). แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนายาจากพิษงูจงอาง : การศึกษาระยะก่อนคลินิก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภิต ธรรมอารี , นฤมล พักมณี , พลกฤษณ์ แสงวณิช , ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์ . 2550. "แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนายาจากพิษงูจงอาง : การศึกษาระยะก่อนคลินิก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภิต ธรรมอารี , นฤมล พักมณี , พลกฤษณ์ แสงวณิช , ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์ . "แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนายาจากพิษงูจงอาง : การศึกษาระยะก่อนคลินิก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
โสภิต ธรรมอารี , นฤมล พักมณี , พลกฤษณ์ แสงวณิช , ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์ . แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนายาจากพิษงูจงอาง : การศึกษาระยะก่อนคลินิก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.