ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ชวาล คูร์พิพัฒน์
คำค้น : การพิมพ์ลายผ้า , ผ้าไหม , ระบบการสร้างภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11991
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอ็มทีเอฟเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความเปรียบต่างของระบบภาพใดๆ ณ ความถี่ต่างๆ ในงานวิจัยนี้ได้ทำการวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหมด้วยวิธีวัดผ่านขอบที่คม โดยตัวแปรคือมุมระหว่างแนวเส้นขอบที่คมกับลายของผ้าไหมบนผ้าไหมสองชนิด การทดลองเริ่มจากการถ่ายภาพขอบที่คมที่วางสัมผัสบนผ้าไหมแล้วหมุนเปลี่ยนมุมเป็น 90 45 30 และ 15 องศา ตามลำดับ ภาพที่ถ่ายได้จะถูกอินทิเกรตให้เป็นฟังก์ชันการกระจายของขอบ จากนั้นจึงหาอนุพันธ์ได้เป็นฟังก์ชันการกระจายของเส้น และเมื่อผ่านฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มแล้วจะได้ผลเป็นค่า MTF จากการวัด หลังจากนั้นจึงหาแบบจำลอง MTF ของผ้าไหมจากค่าที่วัด และพบว่ามีค่า d จากในแบบจำลองในมุมต่างๆ ที่วัด เท่ากับ 0.14 สำหรับผ้าไหม A และ 0.15 สำหรับผ้าไหม B ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ชวาล คูร์พิพัฒน์ . (2551). การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวาล คูร์พิพัฒน์ . 2551. "การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวาล คูร์พิพัฒน์ . "การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ชวาล คูร์พิพัฒน์ . การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.