ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทย
นักวิจัย : ดวงกมล เทวพิทักษ์
คำค้น : ข่าวโทรทัศน์ , การวิเคราะห์เนื้อหา , รายการโทรทัศน์ , สัญญวิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ , กิตติ กันภัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743346937 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการข่าวบันเทิงว่าประกอบด้วยเนื้อหาประเภทใดมีลักษณะของเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงอย่างไร ตลอดจนมีรูปแบบการนำเสนอที่เฉพาะตัวแบบใด โดยทำการศึกษารายการข่าวบันเทิงทุกสถานีโทรทัศน์ไทยที่ออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่ำ จำนวนทั้งสิ้น 150 ตอน มีเนื้อหาข่าว 462 เรื่อง ผลการศึกษาโดยสังเขปพบว่า เนื้อหาข่าวบันเทิงประกอบด้วยลักษณะเนื้อหาข่าวสารและเนื้อหาจินตนาการบันเทิงผสมกันอยู่ทุกข่าว แต่เมื่อพิจารณาจากความเด่นชัด ข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดจินตนาการบันเทิงถึง 66% โดยเป็นข่าวความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงมากที่สุด รองลงมาได้แก่ข่าวเบื้องหลังการถ่ายทำละครเรื่องต่าง ๆ รูปแบบการนำเสนอมีความเฉพาะตัวโดยเป็นการรายงานแบบเล่าข่าวอย่างเป็นกันเอง เวลา 3-5 นาที การเปิดและดำเนินรายการแตกต่างกันในแต่ละวัน เพื่อให้น่าสนใจไม่น่าเบื่อ พบการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัวด้วย ส่วนใหญ่ปิดรายการด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนผู้ประกาศข่าวมีบุคลิกภาพที่ดึงดูดใจ แต่งกายตามสมัยนิยมไม่ต้องการความน่าเชื่อถือหรือเป็นทางการ ฉากใช้สีสันสะดุดตา มีการตกแต่งและใช้เทคนิคทางภาพและเสียงเพื่อให้เกิดความบันเทิง ข่าวบันเทิงมีลักษณะที่แตกต่างจากรายการข่าวและรายการบันเทิง โดยอาศัยโครงสร้างของรายการข่าวเพื่อรายงานข่าวที่มีเนื้อหาลักษณะฟุ้งฝันสร้างจินตนาการบันเทิงและนำเสนอแบบแตกแถวจากรายการข่าวเพื่อให้เกิดจินตนาการบันเทิง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นรายการประเภท "การรายงานเหตุการณ์จริงที่มีลักษณะจินตนาการบันเทิง" หรือ "Fantasy - entertainment/reality Report"

บรรณานุกรม :
ดวงกมล เทวพิทักษ์ . (2542). ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล เทวพิทักษ์ . 2542. "ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล เทวพิทักษ์ . "ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ดวงกมล เทวพิทักษ์ . ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.