ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมนาโนคอมโพสิตของเพียโซอิเลคตริกพอลิเมอร์ชนิดใหม่ : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมนาโนคอมโพสิตของเพียโซอิเลคตริกพอลิเมอร์ชนิดใหม่ : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : หทัยกานต์ มนัสปิยะ
คำค้น : นาโนคอมพอสิต , วัสดุโครงสร้างนาโน , โพลิเมอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11913
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันนี้กระแสความตื่นตัวในเรื่องนาโนคอมโพสิต เป็นที่ได้รับการสนใจนำมาใช้อย่างกว้างขวาง อันเนื่องมาจากนาโนคอมโพสิตสามารถพัฒนาปรัปปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร์ที่นำมาผสมให้มีคุณสมบัติดีขึ้น โดยใช้ปริมาณของวัสดุเพียงเล็กน้อย สำหรับงานวิจัยนี้ผงแบเรียมสตรอนเซียมไตตาเนต ในระดับนาโนสเกลถูกนำมาผสมกับพอลิเบนซอกซาซีนในปริมาณต่างๆ กันเพื่อให้ได้เป็นชิ้นงานคอมโพสิต จากนั้นจึงศึกษาคุณสมบัติต่างๆ เช่น การกระจายตัวของผงนาโนแบเรียมสตรอนเซียมไตตาเนตในคอมโพสิต คุณสมบัติการทนต่อความร้อน และคุณสมบัติทางไฟฟ้าของคอมโพสิต สำหรับผลการทดลองพบว่า แบเรียมสตรอนเซียมไตตาเนตเพิ่มคุณสมบัติการทนต่อความร้อนให้แก่วัสดุคอมโพสิตได้ และช่วยเพิ่มค่าความสามารถในการเก็บประจุของพอลิเบนซอกซาซีน นอกจากนี้ยังพบว่า คอมโพสิตที่มีปริมาณของแบเรียมสตรอนเซียมไตตาเนตมากจะให้ค่าไดอิเลคตริกสูงกว่าคอมโพสิตที่มีปริมาณของแบเรียมสตรอนเซียมไตตาเนตน้อย และค่าไดอิเลคตริกของคอมโพสิตที่ได้นี้ยังคงที่ ณ ความถี่และอุณหภูมิต่างๆ กันอีกด้วย

บรรณานุกรม :
หทัยกานต์ มนัสปิยะ . (2550). การเตรียมนาโนคอมโพสิตของเพียโซอิเลคตริกพอลิเมอร์ชนิดใหม่ : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยกานต์ มนัสปิยะ . 2550. "การเตรียมนาโนคอมโพสิตของเพียโซอิเลคตริกพอลิเมอร์ชนิดใหม่ : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยกานต์ มนัสปิยะ . "การเตรียมนาโนคอมโพสิตของเพียโซอิเลคตริกพอลิเมอร์ชนิดใหม่ : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
หทัยกานต์ มนัสปิยะ . การเตรียมนาโนคอมโพสิตของเพียโซอิเลคตริกพอลิเมอร์ชนิดใหม่ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.