ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัย การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2
นักวิจัย : วรินทร ชวศิริ , สันติ ทิพยางค์ , ธรรมนูญ หนูจักร , ปรีชา ภูวไพรศิริศาล , พัฒทรา สวัสดี , ลักษณา ดูบาส
คำค้น : พริก -- วิเคราะห์และเคมี , งา -- วิเคราะห์และเคมี , อุตสาหกรรมอาหาร , อาหารเสริม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11879
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรินทร ชวศิริ , สันติ ทิพยางค์ , ธรรมนูญ หนูจักร , ปรีชา ภูวไพรศิริศาล , พัฒทรา สวัสดี , ลักษณา ดูบาส . (2550). โครงการวิจัย การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรินทร ชวศิริ , สันติ ทิพยางค์ , ธรรมนูญ หนูจักร , ปรีชา ภูวไพรศิริศาล , พัฒทรา สวัสดี , ลักษณา ดูบาส . 2550. "โครงการวิจัย การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรินทร ชวศิริ , สันติ ทิพยางค์ , ธรรมนูญ หนูจักร , ปรีชา ภูวไพรศิริศาล , พัฒทรา สวัสดี , ลักษณา ดูบาส . "โครงการวิจัย การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
วรินทร ชวศิริ , สันติ ทิพยางค์ , ธรรมนูญ หนูจักร , ปรีชา ภูวไพรศิริศาล , พัฒทรา สวัสดี , ลักษณา ดูบาส . โครงการวิจัย การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.