ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของภาวะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีต่อคุณภาพของวัสดุใช้พิมพ์พอลิโพรพิลีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของภาวะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีต่อคุณภาพของวัสดุใช้พิมพ์พอลิโพรพิลีน
นักวิจัย : ไพรัชต์ สิทธิรัตนยืนยง
คำค้น : โพลิโพรพิลีน , การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี , หมึกพิมพ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์ , มารชัย กองบุญมา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740311016 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองถึงผลของความหนึดของหมึกพิมพ์ฐานน้ำ ความร้อนในการทำแห้งหมึก และความเร็วในการเดินเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีที่มีต่อคุณภาพของวัสดุใช้พิมพ์พอลิโพรพิลีน โดยวัดคุณภาพจากคุณสมบัติการยึดติดของหมึก และเฉดสีที่พิมพ์เทียบกับเฉดสีมาตรฐานที่ต้องการ พิมพ์บนแผ่นพอลิโพรพิลีนที่ผ่านการเตรียมผิวด้วยวิธีโคโรนาให้มีค่าพลังงานผิว 38 มิลลินิวตันต่อเมตร ผลการทดลองพบว่าความหนึดของหมึกพิมพ์มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์มาก ถ้าหมึกมีความหนืดมากจะได้ชั้นฟิล์มหมึกที่หนา ทำให้การเกาะติดของหมึกพิมพ์ไม่ดี แต่ถ้าหมึกมีความหนืดน้อยจะทำให้การเกาะติดดีขึ้น ความหนึดที่เหมาะสมจากการทดลองอยู่ที่ 35 วินาที (วัดด้วยถ้วยดีนคัพเบอร์ 4) ส่วนการทำแห้งมีผลต่อคุณภาพงานที่ต้องการวัดน้อย แต่ถ้าการทำแห้งไม่ดีจะทำให้หมึกพิมพ์ไปเลอะด้านหลังแผ่นพิมพ์แผ่นบน จากการทดลองด้วยความเร็วที่ใช้ระดับความร้อนที่ร้อยละ 100 จึงจะเพียงพอต่อการพิมพ์ นอกจากนั้น ความเร็วของการเดินเครื่อง ยังมีผลต่อการเกาะติดของหมึก โดยถ้าเดินเครื่องด้วยความเร็วต่ำ จะทำให้ชั้นฟิล์มหมึกบางลง การเกาะติดจึงดี แต่เฉดสีที่วัดจะต่างจากเฉดสีมาตรฐานมาก ความเร็วที่เหมาะสมอยู่ที่ 7000 แผ่นต่อชั่วโมง

บรรณานุกรม :
ไพรัชต์ สิทธิรัตนยืนยง . (2544). อิทธิพลของภาวะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีต่อคุณภาพของวัสดุใช้พิมพ์พอลิโพรพิลีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพรัชต์ สิทธิรัตนยืนยง . 2544. "อิทธิพลของภาวะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีต่อคุณภาพของวัสดุใช้พิมพ์พอลิโพรพิลีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพรัชต์ สิทธิรัตนยืนยง . "อิทธิพลของภาวะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีต่อคุณภาพของวัสดุใช้พิมพ์พอลิโพรพิลีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ไพรัชต์ สิทธิรัตนยืนยง . อิทธิพลของภาวะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟีต่อคุณภาพของวัสดุใช้พิมพ์พอลิโพรพิลีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.