ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระทำชำเรา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระทำชำเรา
นักวิจัย : นุชนภางค์ ศิริอัสสกุล
คำค้น : พยานหลักฐาน , การข่มขื่น , อาชญากรรมทางเพศ , การสืบสวนอาชญากรรม , กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มุรธา วัฒนะชีวะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746357131 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11344
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

คดีข่มขืมกระทำชำเราเป็นคดีที่มักจะปรากฏร่องรอยแห่งการข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ร่องรอยพยานหลักฐาน เพื่อบอกความหมายที่แฝงเร้นในพยานหลักฐานเหล่านั้นแก่เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรม เพื่อค้นหาความจริง ชี้ตัวผู้กระทำความผิด รวมทั้งยืนยันความบริสุทธิ์ของบุคคล ในปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามาก ซึ่งมีประโยชน์ในการพิสูจน์คดีข่มขืนกระทำชำเรา เพราะสามารถยืนยันตัวบุคคลผู้กระทำความผิดได้โดยปราศจากข้อสงสัย การที่จะทำให้พยานผู้เชี่ยวชาญและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในคดีข่มขืนกระทำชำเรามากขึ้นนั้น กฎหมายจะต้องให้อำนาจรัฐในการแสวงหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความละเอียดรอบคอบในเรื่องพยานหลักฐาน และเปิดโอกาสให้พยานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นพยานยืนยันข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นั้นในชั้นศาล นอกจากนั้นรัฐพึงส่งเสริมสนับสนุนสถาบันผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านบุคลากร ห้องปฏิบัติการและความมีอิสระในการปฏิบัติงานเพื่อให้พยานผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในคดีข่มขืนกระทำชำเราอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

บรรณานุกรม :
นุชนภางค์ ศิริอัสสกุล . (2539). บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระทำชำเรา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชนภางค์ ศิริอัสสกุล . 2539. "บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระทำชำเรา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชนภางค์ ศิริอัสสกุล . "บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระทำชำเรา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
นุชนภางค์ ศิริอัสสกุล . บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระทำชำเรา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.