ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบวงจรขยายที่มีอัตราส่วนลดขจัดแบบวิธีร่วมสูง สัญญาณรบกวนและออฟเซตต่ำด้วยเทคนิคชอปเปอร์และวงจรสวิตซ์ตัวเก็บประจุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบวงจรขยายที่มีอัตราส่วนลดขจัดแบบวิธีร่วมสูง สัญญาณรบกวนและออฟเซตต่ำด้วยเทคนิคชอปเปอร์และวงจรสวิตซ์ตัวเก็บประจุ
นักวิจัย : ณพงศ์ ปณิธานธรรม
คำค้น : เครื่องขยาย (อิเล็กทรอนิกส์) , การวัดไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นัยวุฒิ วงษ์โคเมท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740311873 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

นำเสนอการออกแบบวงจรขยายที่มีอัตราส่วนการขจัดแบบวิธีร่วมสูง สัญญาณรบกวนต่ำและออฟเซตต่ำ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า "วงจรขยายอินสตรูเมนท์" วงจรนี้ใช้เทคนิคการชอปเปอร์ร่วมกับวงจรกรองผ่านแถบ โดยใช้วงจรกรองผ่านแถบแบบสวิตช์ตัวเก็บประจุในการออกแบบเพื่อเพิ่มความเข้าคู่ระหว่างความถี่การชอบเปอร์และความถี่ศูนย์กลางของวงจรกรองผ่านแถบ นอกจากนี้การใช้วงจรกรองผ่านแถบร่วมกับวิธีการชักตัวอย่างค่ายอด ช่วยลดความจำเป็นในการใช้วงจรกรองป้องกันการเคลือบแฝงสำหรับขจัดสัญญาณรบกวนและฮาร์มอนิกคู่ของความถี่การชอปเปอร์ และช่วยให้สามารถลดความถี่การชักตัวอย่างของวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลลงถึง 16 เท่า โดยมีการเคลือบแฝงของสัญญาณรบกวนความถี่สูงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย วงจรขยายอินสตรูเมนท์ต้นแบบถูกส่งไปเจือสารด้วยเทคโนโลยี 0.7 micro m. CMOS ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวงจรต้นแบบมีอัตราขยายที่เลือกปรับค่าได้ระหว่าง 1x, 2x, 5x หรือ 10x107.1 เท่า มีแบนด์วิดท์ประมาณ 5.5 kHz มีออฟเซตและสัญญาณรบกวนขาเข้าอ้างอิงเท่ากับ 88.7 micro V และ 17.2 nV/sqrt.Hz ตามลำดับ มีอัตราส่วนการขจัดแบบวิธีร่วมมากกว่า 137 dB และใช้กำลังงาน 11 mW ที่แหล่งจ่ายแรงดัน 5 V โดยมีความไม่เข้าคู่ระหว่างความถี่การชอปเปอร์และความถี่ศูนย์กลางของวงจรกรองผ่านแถบ 0.84%

บรรณานุกรม :
ณพงศ์ ปณิธานธรรม . (2544). การออกแบบวงจรขยายที่มีอัตราส่วนลดขจัดแบบวิธีร่วมสูง สัญญาณรบกวนและออฟเซตต่ำด้วยเทคนิคชอปเปอร์และวงจรสวิตซ์ตัวเก็บประจุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณพงศ์ ปณิธานธรรม . 2544. "การออกแบบวงจรขยายที่มีอัตราส่วนลดขจัดแบบวิธีร่วมสูง สัญญาณรบกวนและออฟเซตต่ำด้วยเทคนิคชอปเปอร์และวงจรสวิตซ์ตัวเก็บประจุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณพงศ์ ปณิธานธรรม . "การออกแบบวงจรขยายที่มีอัตราส่วนลดขจัดแบบวิธีร่วมสูง สัญญาณรบกวนและออฟเซตต่ำด้วยเทคนิคชอปเปอร์และวงจรสวิตซ์ตัวเก็บประจุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ณพงศ์ ปณิธานธรรม . การออกแบบวงจรขยายที่มีอัตราส่วนลดขจัดแบบวิธีร่วมสูง สัญญาณรบกวนและออฟเซตต่ำด้วยเทคนิคชอปเปอร์และวงจรสวิตซ์ตัวเก็บประจุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.