ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ค่าอายุข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงในการทำสำเนาแบบทูเทียร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ค่าอายุข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงในการทำสำเนาแบบทูเทียร์
นักวิจัย : มงคลชัย ไชโย
คำค้น : ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง , การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741712545 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11153
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ในงานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์การทำรายการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลที่ถูกทำสำเนาในระบบที่ไม่ต่อเชื่อม ค่าที่นำมาวิเคราะห์คือช่วงเวลาที่ไม่ต่อเชื่อม จำนวนโมบายโหนดและจำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่ถูกยกเลิก เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบไม่ต่อเชื่อมของโมบายโหนด จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่ถูกยกเลิกจำนวนมาก เป็นปัญหาสำคัญที่ลดสมรรถนะของระบบ ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการเพิ่มสมรรถนะการประมวลผล โดยการใช้ค่าทีทีแอลของข้อมูลเป็นตัวแทนสำหรับการตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลงบนโมบายโหนดก่อนส่งไปประมวลผลที่เบสโหนด วิธีการนี้อยู่บนพื้นฐานของการทำสำเนาแบบทูเทียร์ การตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลง และทีทีแอล ผลจากการจำลองการทำงานแสดงให้เห็นว่าวิธีการนี้สามารถลดจำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่ถูกยกเลิกโดยไม่จำเป็นได้ นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมช่วงเวลาการต่อเชื่อมที่โมบายโหนดใช้เพื่อความคุ้มค่ามากขึ้นในการใช้งานทรัพยากร

บรรณานุกรม :
มงคลชัย ไชโย . (2545). การใช้ค่าอายุข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงในการทำสำเนาแบบทูเทียร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงคลชัย ไชโย . 2545. "การใช้ค่าอายุข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงในการทำสำเนาแบบทูเทียร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงคลชัย ไชโย . "การใช้ค่าอายุข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงในการทำสำเนาแบบทูเทียร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มงคลชัย ไชโย . การใช้ค่าอายุข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงในการทำสำเนาแบบทูเทียร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.