ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจน
นักวิจัย : นภาลัย คำสีม่วง
คำค้น : วัตถุระเบิด -- การตรวจหา , นิวตรอน , รังสีแกมมา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741714041 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11140
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากปฏิกิริยาการจับนิวตรอน ของไนโตรเจนพลังงาน 10.829 MeV ซึ่งใช้ 238Pu/Be ความแรง 5 คูรี (185 กิกะเบคเคอเรล) และ 241Am/Be ความแรง 3 คูรี (111 กิกะเบคเคอเรล) เป็นต้นกำเนิดรังสีนิวตรอน โดยวางอยู่ในถังน้ำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร สูง 1.2 เมตร ซึ่งต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนอยู่ลึกลงไปจากปลายเปิดด้านบน ของท่อนำนิวตรอนเท่ากับ 56 ซม. ท่อนำนิวตรอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 ซม. ยาว 56 ซม. ทำหน้าที่ในการบังคับลำเทอร์มัลนิวตรอนไปยังตำแหน่งที่วางกล่องตัวอย่าง โดยมีหัววัดรังสีแกมมาแบบโซเดียมไอโอไดด์(แทลเลียม) ขนาด 5"x5" จำนวน 2 ชุด วางอยู่ด้านข้างของกล่องตัวอย่างทั้งสองด้านโดยหันหน้าหัววัดเข้าหากัน เพื่อตรวจวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจนพลังงาน 10.829 MeV การทดลองในช่วงแรกได้ใช้ตัวอย่างที่มีไนโตรเจนสูง ได้แก่ ยูเรียปริมาณ 670-1000 กรัม และการทดลองในช่วงหลังได้ใช้วัตถุระเบิดชนิด TNT ปริมาณ 480 กรัม และ C-4 ปริมาณ 315 กรัม ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุไปรษณีย์ จากผลการทดลองพบว่าสามารถเห็นพีคของรังสีแกมมาพลังงาน 10.829 MeV ได้อย่างชัดเจนภายในเวลาประมาณ 500 วินาที เมื่อใช้เพียงหัววัดเดียว และใช้เวลาประมาณ 250 วินาที เมื่อใช้ทั้งสองหัววัดรวมกัน ซึ่งอาจสรุปได้ว่าระบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจสอบวัตถุระเบิดได้ดี ในสถานที่เฉพาะแต่ไม่เหมาะสำหรับใช้ในภาคสนาม การเพิ่มความไวในการตรวจวัดยังสามารถทำได้ โดยการเพิ่มความแรงของต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนและการใช้หัววัดรังสีแกมมาหลายชุด

บรรณานุกรม :
นภาลัย คำสีม่วง . (2545). การตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาลัย คำสีม่วง . 2545. "การตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาลัย คำสีม่วง . "การตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นภาลัย คำสีม่วง . การตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.