ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างและปรับขนาดชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติด้วยวิธีแลกเปลี่ยนร่วมกับวิธีฟรอนต์เดินหน้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างและปรับขนาดชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติด้วยวิธีแลกเปลี่ยนร่วมกับวิธีฟรอนต์เดินหน้า
นักวิจัย : สุรชาญ แซ่ลี้
คำค้น : ไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทักษิณ เทพชาตรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741726562 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11101
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษานี้ ได้นำระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์มาใช้ร่วมกับวิธีการปรับขนาดชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติในการวิเคราะห์โครงสร้าง โดยในระหว่างการวิเคราะห์หาผลลัพธ์นั้นขนาดและรูปร่างของชิ้นส่วนจะถูกจัดใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำขึ้น โดยการสร้างชิ้นส่วนจะพิจารณาจากการกระจายความคลาดเคลื่อนให้เท่า ๆ กันทุกบริเวณในขอบเขตของปัญหา โดยในงานวิจัยนี้ ได้ทำการปรับปรุงวิธีการสร้างชิ้นส่วนด้วยวิธีแลกเปลี่ยนร่วมกับการสร้างชิ้นส่วนด้วยวิธีฟรอนต์เดินหน้า เพื่อลดขั้นตอนในการสร้างชิ้นส่วนใหม่ในการวิเคราะห์แต่ละรอบ กล่าวคือ เมื่อมีการเพิ่มจุดเพื่อลดขนาดของชิ้นส่วนในบริเวณที่ผลลัพธ์ยังมีความคลาดเคลื่อนสูง จะทำโดยการแทรกจุดใหม่ขึ้นที่ตำแหน่งศูนย์ถ่วงของสามเหลี่ยมเดิม แล้วสร้างชิ้นส่วนใหม่จากจุดที่แทรกกับชิ้นส่วนที่ครอบจุดดังกล่าวอยู่ จากนั้นจะใช้สมบัติของสามเหลี่ยมเดอลอเนย์ในการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างที่ดีและเหมาะสม การศึกษาพบว่า วิธีการดังกล่าวจะทำให้ได้โครงข่ายที่มีความต่อเนื่องของผลเฉลยดีขึ้น และได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 1-5 % ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

บรรณานุกรม :
สุรชาญ แซ่ลี้ . (2545). การสร้างและปรับขนาดชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติด้วยวิธีแลกเปลี่ยนร่วมกับวิธีฟรอนต์เดินหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรชาญ แซ่ลี้ . 2545. "การสร้างและปรับขนาดชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติด้วยวิธีแลกเปลี่ยนร่วมกับวิธีฟรอนต์เดินหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรชาญ แซ่ลี้ . "การสร้างและปรับขนาดชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติด้วยวิธีแลกเปลี่ยนร่วมกับวิธีฟรอนต์เดินหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุรชาญ แซ่ลี้ . การสร้างและปรับขนาดชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติด้วยวิธีแลกเปลี่ยนร่วมกับวิธีฟรอนต์เดินหน้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.