ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเคอร์คูมินต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ: ในสัตว์ทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเคอร์คูมินต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ: ในสัตว์ทดลอง
นักวิจัย : สมชาย ปิ่นละออ
คำค้น : Curcumin , fibrosis , matrix metalloproteinases , Opisthorchis viverrini , oxidative and nitrative DNA damage , ออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟดีเอ็นเอดาเมจ , เคอร์คูมิน , เนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดี , แมททริกเมทเทลโลโปรตีเนส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080147 , http://research.trf.or.th/node/2938
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคพยาธิใบไม้ตับมีสาเหตุจากการติดพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini (OV) ซึ่งมีการระบาดมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การติดพยาธิใบไม้ตับ OV เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟสเตส และเซลล์ตับถูกทำลาย ส่งผลให้เกิดการสะสมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดี (periductal fibrosis) เป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของโรคนี้ การศึกษาครั้งนี้เราได้ศึกษาผลของการป้องกันด้วยสารเคอร์คูมิน ต่อ 1) ภาวะออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟสเตส และ 2) การหนาตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดี ในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ OV เราพบว่า เคอร์คูมินลดการแสดงออกของออกซิแดนซ์ยีน และส่งเสริมการแสดงออกของแอนติออกซิแดนส์ยีน จึงทำให้เกิดการยับยั้งภาวะออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟสเตส การติดพยาธิใบไม้ตับ OV เพิ่มการสะสมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดีตามระยะเวลาที่ติดพยาธิ OV ดังนั้นการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทลเร็วๆหลังการติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน มีอัตราการลดลงของการละลายเนื้อเยื่อเกี่ยวพันดีกว่าการให้ยาในการติดพยาธิในระยะเรื้อรัง แมททริกเมทเทลโลโปรตีเนส (เอมเอมพี) และตัวควบคุม เช่น ทีสชูอินฮิบิเตอร์ของเอมเอมพีและไซโตไคน์ เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดี หนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ OV และให้สารอาหารเสริมเคอร์คูมิน มีการหนาตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดีบางลงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเคอร์คูมิน โดยเคอร์คูมินไปกระตุ้นไซโตไคน์และเอมเอมพี แต่ไปยับยั้งการแสดงออกของทีสชูอินฮิบิเตอร์ของเอมเอมพี ดังนั้นจึงส่งผลไปเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลาย periductal fibrosis โดยเอมเอมพี ผลการศึกษาแนะนำว่าเคอร์คูมินอาจนำมาใช้เป็นสารเคมีป้องกันเพื่อลดความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับ และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในมนุษย์ต่อไปในอนาคต Opisthorchiasis is caused by infection with liver fluke Opisthorchis viverrini (OV) which is endemic in the northeastern Thailand. OV infection induces an oxidative and nitrative stress, and liver injury, resulting in accumulation of periductal fibrosis, a major characteristic of the disease. In this study, we examined the protective effect of curcumin on 1) the oxidative and nitrative stress, and 2) the liver fibrosis in OV-infected hamsters. We found that curcumin suppressed the expression of oxidant genes, and enhanced the expression of anti-oxidant genes leading to the inhibition of oxidative and nitrative stress. OV infection increased the periductal fibrosis with time-dependent manner. Thus, quickly praziquantel treatment with acute infection had the higher reduction rate of tissue resorption than the treatment on chronic stage. Matrix metalloproteinases (MMPs) and their regulators such as tissue inhibitors of MMP (TIMPs) and cytokines were involved in tissue fibrogenesis and fibrolysis in experimental opisthorchiasis. Hamsters-infected with OV and dietary curcumin-supplement had the less thickening of periductal fibrosis than the untreated groups. Curcumin induced the expression of cytokines and MMPs, but inhibited TIMPs, resulting in increase the efficiency of tissue degradation by MMPs activity. Our results suggest that curcumin may be used as a chemopreventive agent to reduce the severity of opisthorchiasis and inhibit cholangiocarcinoma development.

บรรณานุกรม :
สมชาย ปิ่นละออ . (2552). ผลของเคอร์คูมินต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ: ในสัตว์ทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาย ปิ่นละออ . 2552. "ผลของเคอร์คูมินต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ: ในสัตว์ทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาย ปิ่นละออ . "ผลของเคอร์คูมินต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ: ในสัตว์ทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
สมชาย ปิ่นละออ . ผลของเคอร์คูมินต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ: ในสัตว์ทดลอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.