ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคสำหรับการทำให้ขอบภาพชัดขึ้นและการทำให้ภาพนุ่มนวลบนพื้นฐานของแผนภาพการตัดสินใจทวิภาค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคสำหรับการทำให้ขอบภาพชัดขึ้นและการทำให้ภาพนุ่มนวลบนพื้นฐานของแผนภาพการตัดสินใจทวิภาค
นักวิจัย : เติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คำค้น : การคำนวณเชิงตัวเลข , คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741733178 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10665
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าแผนผังการตัดสินใจทวิภาค (BDD) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบฮาร์ดแวร์ (hardware) หลังจากที่มีการแทนรูปภาพด้วยแผนผังการตัดสินใจทวิภาคแล้ว การคูณภาพด้วยหน้ากากเป็นปัญหาหนึ่งที่สามารถปรับปรุงให้การคำนวณด้วยแผนภาพการตัดสินใจทวิภาคเร็วขึ้น วิทยานิพนธ์นี้เสนอเทคนิคใหม่สำหรับการทำให้ขอบภาพชัดขึ้นและการทำให้ภาพนุ่มนวลบนพื้นฐานของแผนภาพการตัดสินใจทวิภาค เมื่อเทียบการทำโดยทั่วไปที่ให้ความซับซ้อนของเวลาแปรเปลี่ยนจาก omega(954n[superscript 2]) ถึง O(1017n[superscript 2]) วิธีของเราให้ความซับซ้อนของเวลาในการคำนวณในส่วนของการคูณที่ให้ความซับซ้อนของเวลาแปรเปลี่ยนจาก omega(0) ถึง O(508.5n[superscript 2] x log[subscript 2](n)) เมื่อ n[superscript 2] คือจำนวนจุดภาพ

บรรณานุกรม :
เติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา . (2545). เทคนิคสำหรับการทำให้ขอบภาพชัดขึ้นและการทำให้ภาพนุ่มนวลบนพื้นฐานของแผนภาพการตัดสินใจทวิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา . 2545. "เทคนิคสำหรับการทำให้ขอบภาพชัดขึ้นและการทำให้ภาพนุ่มนวลบนพื้นฐานของแผนภาพการตัดสินใจทวิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา . "เทคนิคสำหรับการทำให้ขอบภาพชัดขึ้นและการทำให้ภาพนุ่มนวลบนพื้นฐานของแผนภาพการตัดสินใจทวิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา . เทคนิคสำหรับการทำให้ขอบภาพชัดขึ้นและการทำให้ภาพนุ่มนวลบนพื้นฐานของแผนภาพการตัดสินใจทวิภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.