ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาด้วย MCNP-4A

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาด้วย MCNP-4A
นักวิจัย : ธนัญชัย พิรุณพันธ์
คำค้น : รังสีแกมมา -- การวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741726775 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10442
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ได้ใช้โค้ดคอมพิวเตอร์ MCNP-4A คำนวณประสิทธิภาพในการวัดรังสีแกมมาที่ปลดปล่อยจากต้นกำเนิดรังสีแบบมีปริมาตรที่มีรูปร่างต่างๆ กัน ได้แก่ ทรงกลม ทรงกระบอก และกล่อง รวมทั้งที่เป็นเส้น และจุด โดยได้ทำการพัฒนาโปรแกรมเชื่อมประสานกับผู้ใช้เพื่อให้ผู้สามารถป้อนพารามิเตอร์ต่างๆ ให้กับโค้ดคอมพิวเตอร์ได้โดยง่าย เช่น ขนาด รูปร่าง และส่วนประกอบของต้นกำเนิดรังสี ขนาดของหัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) ระยะห่างระหว่างต้นกำเนิดรังสีกับหัววัดรังสี เป็นต้น ในขั้นแรกได้ตรวจสอบผลการคำนวณกับวิธีวิเคราะห์เมื่อต้นกำเนิดรังสีมีลักษณะแบบง่ายๆ คือ แบบจุด และแบบเส้น ซึ่งก็พบว่าได้ผลตรงกัน ในที่สุดได้ตรวจสอบผลการคำนวณจากต้นกำเนิดรังสีแบบมีปริมาตร คือ แบบทรงกลม ทรงกระบอก และกล่อง กับผลจากการทดลองโดยใช้ไอโซโทปรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ตะกั่ว-214 บิสมัท-214 โปแตสเซียม-40 และ ทัลเลียม-208 ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพของพีคที่ได้จากโค้ด MCNP-4A มีค่าสูงกว่าที่ได้จากผลการทดลองประมาณ 10-20% ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นจากประสิทธิภาพทั้งหมดและการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

บรรณานุกรม :
ธนัญชัย พิรุณพันธ์ . (2545). การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาด้วย MCNP-4A.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนัญชัย พิรุณพันธ์ . 2545. "การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาด้วย MCNP-4A".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนัญชัย พิรุณพันธ์ . "การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาด้วย MCNP-4A."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ธนัญชัย พิรุณพันธ์ . การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาด้วย MCNP-4A. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.