ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรรมเวียดนามหลังปี ค.1975

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรรมเวียดนามหลังปี ค.1975
นักวิจัย : มนธิรา ราโท
คำค้น : Changes , Dynamics , Post-1975 , Vietnamese Literature , การเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรรมเวียดนาม , พลวัต
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880175 , http://research.trf.or.th/node/2848
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปี ค.ศ. 1975 เป็นปีที่มีนัยสำคัญในประวัติศาสตร์เวียดนาม ชัยชนะของเวียดนาม เหนือ ต่อกองทัพอเมริกาและเวียดนามใต้ทำให้สงครามเวียดนามอันยาวนานและโหดร้ายได้ สิ้นสุดลงและประเทศเวียดนามได้รวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง การปรับเปลี่ยนจากยุคสงครามสู่ สันติภาพทำให้เวียดนามเริ่มพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็เป็น จุดเปลี่ยนผันที่สำคัญสำหรับพัฒนาการของวรรณคดีเวียดนามในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 20 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ. 1975 สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ยุคก่อนการประกาศนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (โด๋ยเม้ย) ระหว่างปี ค.ศ. 1975 – 1986 ยุควรรณกรรมโด๋ยเม้ย ระหว่างปี ค.ศ. 1986 – 1992 และยุคหลังโด๋ยเม้ยหรือหลังปี ค.ศ. 1992 พร้อมกับปรากฏการณ์การเกิดนักเขียนหน้าใหม่ในวงการวรรณกรรมเวียดนาม ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการศึกษาวรรณกรรมเวียดนามยุคหลังสงครามหรือหลังปี ค.ศ. 1975 นั้นให้ความสำคัญวรรณกรรมในช่วงโด๋ยเม้ยมากเป็นพิเศษ ในขณะที่วรรณกรรมในช่วงปี 1975 – 1986 มักถูกมองว่าเป็นเพียงช่วงรอยต่อระหว่างวรรณกรรมยุคสงครามกับวรรณกรรมโด๋ย เม้ย ความสำเร็จของวรรณกรรมในยุคโด๋ยเม้ยและการประเมินวรรณกรรมในยุคก่อนนโยบาย โด๋ยเม้ยอย่างผิวเผินนั้นได้นำมาซึ่งความเข้าใจอันคลาดเคลื่อนว่า กระบวนการ “เปลี่ยนใหม่” หรือ “โด๋ยเม้ย” ในวรรณกรรมเวียดนามนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ และสังคม หากแต่ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยเสนอว่ากระบวนการเปลี่ยนใหม่ในวรรณกรรมนั้นเริ่ม ก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1986 เสียอีก พัฒนาการของ วรรณกรรมเวียดนามในยุคโด๋ยเม้ยจึงไม่ได้เกิดขึ้นโดยฉับพลัน หากแต่มีพื้นฐานมาจากความ พยายามของผู้ที่อยู่ในวงการวรรณกรรมของเวียดนามอันประกอบด้วยนักเขียน นักวิจารณ์ และนักวิชาการ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถนำเสนอกระบวนการของ พัฒนาการของวรรณกรรมเวียดนามยุคในหลังปี ค.ศ. 1975 ได้อย่างชัดเจน Nineteen seventy five has great meaning in Vietnamese history. The victory of North Vietnam over the United States army and the government of South Vietnam ended the long traumatic years of war, and reunified the two parts of the country. The transformation from war to peace allowed Vietnam to develop economically and socially. Likewise, it is also a milestone for the twentieth century Vietnamese literature. The process of change in post – 1975 Vietnamese literature can be divided into 3 main stages: the pre-renovation (Đổi Mới) period (1975 – 1986), the renovation period (1986 – 1992) and the post-renavation period (since 1992 with the emergence of the new generation of Vietnamese writers). It is evident that most studies on post-1975 Vietnamese literature focus on the Renovation or Đổi Mới literature. The pre-Renovation literature is often seen as a continuity of the wartime literary trend. The study of literary works written in the pre-Renovation period is very few and sporadic. The success of the Renovation literature and superficial view on the pre-Renovation literature lead to a misunderstanding that the renovation of Vietnamese literature is merely an outcome of economic and political reforms. This study argues that the process of renovation in literature started long before the Renovation policy was announced in 1986. The development of the Renovation literature is not sudden, but rather based on the long attempt of those in literary domain, namely writers, critics and scholars. It is hoped that the process of the development of Vietnamese literature in the post 1975 will be clearly demonstrated in this study

บรรณานุกรม :
มนธิรา ราโท . (2551). พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรรมเวียดนามหลังปี ค.1975.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มนธิรา ราโท . 2551. "พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรรมเวียดนามหลังปี ค.1975".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มนธิรา ราโท . "พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรรมเวียดนามหลังปี ค.1975."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
มนธิรา ราโท . พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรรมเวียดนามหลังปี ค.1975. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.