ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถถอดรหัสคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถถอดรหัสคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้
นักวิจัย : อัษฎางค์ แทนสถิตย์
คำค้น : โทรทัศน์ -- เครื่องรับและการรับ , ไมโครคอนโทรลเลอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอกชัย ลีลารัศมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743315268 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9899
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

นำเสนอการพัฒนาทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถถอดรหัสคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้ ทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ถูกออกแบบด้วยภาษา VHDL และสังเคราะห์วงจรลงบนชิป FPGA ที่มีความซับซ้อนเทียบเท่ากับเกต 10,000 ตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลางขนาด 8 บิต วงจรแสดงผลบนหน้าจอ ตัวประมวลผลขั้นต้นสำหรับเครื่องควบคุมระยะไกล ตัวกำเนิดสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์จำนวน 5 ตัว ตัวประมวลผลขั้นต้นสำหรับคำบรรยายภาพแบบซ่อนได้ และพอร์ตทางเข้า/ออก ทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบขึ้นมานี้ จะใช้ร่วมกับชิปภายนอกจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อให้สามารถควบคุมหน้าที่การทำงานต่างๆ ของโทรทัศน์ได้เช่นเดียวกับชิปทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีความสามารถสูง และมีการผลิตในเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว ชิปภายนอกเพิ่มเติมดังกล่าวได้แก่หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หน่วยความจำเข้าถึงแบบสุ่ม ตัวแปลงสัญญาณเชิงอุปมานเป็นสัญญาณเชิงเลขและวงจรเปรียบเทียบแรงดัน นอกจากนี้วงจรแสดงผลบนหน้าจอได้ถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อรองรับการแสดงข้อความภาษาไทยแบบ 3 ระดับ

บรรณานุกรม :
อัษฎางค์ แทนสถิตย์ . (2541). การพัฒนาทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถถอดรหัสคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัษฎางค์ แทนสถิตย์ . 2541. "การพัฒนาทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถถอดรหัสคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัษฎางค์ แทนสถิตย์ . "การพัฒนาทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถถอดรหัสคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
อัษฎางค์ แทนสถิตย์ . การพัฒนาทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถถอดรหัสคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.