ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกเวบเพจภาษาไทยให้เป็นหมวดหมู่แบบอัตโนมัติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกเวบเพจภาษาไทยให้เป็นหมวดหมู่แบบอัตโนมัติ
นักวิจัย : อดุลย์ ตันธุวนิตย์
คำค้น : เว็บไซต์ , เอชทีเอ็มแอล , เสิร์ชเอ็นจิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญเสริม กิจสิริกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741712286 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10816
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ในปัจจุบันนี้เอกสารหรือเวบเพจบนอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การค้นหาเอกสารที่ต้องการทำได้ยากมาก แต่ถ้ามีการจัดหมวดหมู่ให้กับเวบเพจก่อนแล้ว จะทำให้การค้นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการทำได้ง่ายขึ้น วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาวิธีการแยกหมวดหมู่ให้กับเวบเพจภาษาไทยแบบอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ร่วมกับการค้นหาข้อมูลเวบเพจภาษาไทย โดยจะแบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ศึกษาถึงความสำคัญของคำในแท็กเอชทีเอ็มแอลที่มีต่อความการแยกหมวดหมู่ให้ เอกสาร (2) การลดจำนวนของคำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกหมวดหมู่ให้เอกสาร และ (3) วิธีการแยกหมวดหมู่ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า (1) ถ้าเพิ่มความสำคัญให้กับคำที่อยู่ในแท็กเอชทีเอ็มแอลให้มากกว่าคำในเอกสาร การแยกหมวดหมู่ให้เวบเพจภาษาไทย จะมีความแม่นยำมากขึ้น (2) การลดจำนวนคำจะเพิ่มความถูกต้องเล็กน้อย และช่วยลดเวลาในการประมวลผล (3) เอสวีเอ็ม (SVM - Support Vector Machines) มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแยกแยะเบย์อย่างง่าย

บรรณานุกรม :
อดุลย์ ตันธุวนิตย์ . (2545). การแยกเวบเพจภาษาไทยให้เป็นหมวดหมู่แบบอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อดุลย์ ตันธุวนิตย์ . 2545. "การแยกเวบเพจภาษาไทยให้เป็นหมวดหมู่แบบอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อดุลย์ ตันธุวนิตย์ . "การแยกเวบเพจภาษาไทยให้เป็นหมวดหมู่แบบอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อดุลย์ ตันธุวนิตย์ . การแยกเวบเพจภาษาไทยให้เป็นหมวดหมู่แบบอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.