ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา
นักวิจัย : จิรศักดิ์ จงจิตวิมล
คำค้น : รังสีแกมมา , หัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์ , เครื่องวัดระดับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธัชชัย สุมิตร , นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743325298 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10308
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

ได้พัฒนาและทดสอบระบบวัดระดับของวัสดุผง โดยใช้รังสีแกมมาพลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมาและกระเจิงกลับของรังสีแกมมา เพื่อวัดระดับของทรายแห้งในถังเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร และหนา 1.5 มิลลิเมตร การทดลองวัดระดับได้ทำทั้งในขณะที่เติมทรายและถ่ายทรายออก ต้นกำเนิดรังสีซีเซียม-137 ความแรงรังสี 3.6 มิลลิคูรี (133 เมกะเบคเคอเรล) พร้อมทั้งคอลลิเมเตอร์ ถูกติดตั้งไว้ข้างนอกถังที่ระดับสูง 48 เซนติเมตร และใช้หัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) ขนาด 2"x2" พร้อมทั้งคอลลิเมเตอร์ ติดตั้งไว้ที่ด้านตรงข้ามเพื่อวัดรังสีแกมมาที่ทะลุผ่านออกมา ผลการวิจัยพบว่า ความเข้มของรังสีแกมมาทะลุผ่านเป็นปฏิภาคผกผันกับความหนาของทรายระหว่างต้นกำเนิดรังสีกับหัววัดรังสี เมื่อติดตั้งหัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) เพิ่มอีกหนึ่งหัววัด เพื่อวัดรังสีแกมมาทะลุผ่านที่อีกตำแหน่งหนึ่งหรือเพื่อวัดรังสีแกมมากระเจิงกลับ ทำให้สามารถทำนายลักษณะผิวหน้าของทรายในขณะที่เติมและถ่ายออกได้

บรรณานุกรม :
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . (2541). การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . 2541. "การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . "การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.