ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมโลหะผสม Ti-Al-V จากเศษโลหะไทเทเนียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมโลหะผสม Ti-Al-V จากเศษโลหะไทเทเนียม
นักวิจัย : ปริญดา ปิยะคิม
คำค้น : โลหะผสม , ไทเทเนียม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมาลี วงศ์จันทร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740307566 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10703
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

โลหะผสม Ti-6Al-4V ได้ถูกเตรียมจากวัตถุดิบของเศษโลหะไทเทเนียมโดยเตาอาร์คไฟฟ้าภายใต้บรรยากาศของก๊าซอาร์กอน นำมาศึกษาคุณสมบัติที่สำคัญของโลหะผสมที่เตรียมได้ พบว่า ส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมส่วนใหญ่จะมีค่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้คือ ธาตุอะลูมิเนียม มีค่าระหว่างร้อยละ 5.5 ถึง 6.5 และวาเนเดียมมีค่าระหว่างร้อยละ 3.5 ถึง 4.5 โดยน้ำหนัก มีความหนาแน่นเฉลี่ย 4.425 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความแข็ง 35.21 ร็อคเวลสเกลซี สำหรับกรรมวิธีทางความร้อนที่มีความเหมาะสมต่อการทำให้โลหะผสมเป็นเนื้อเดียวกัน คือ การอบที่อุณหภูมิ 955 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และเย็นตัวด้วยอัตราเร็ว 4 ถึง 5 องศาเซลเซียสต่อนาที โครงสร้างที่ได้จะมีลักษณะเป็นลาเมลลาขนาดใหญ่ โดยมีพื้นเกรนเป็นเฟสอัลฟาและบริเวณขอบเกรนเป็นเฟสเบต้า

บรรณานุกรม :
ปริญดา ปิยะคิม . (2544). การเตรียมโลหะผสม Ti-Al-V จากเศษโลหะไทเทเนียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญดา ปิยะคิม . 2544. "การเตรียมโลหะผสม Ti-Al-V จากเศษโลหะไทเทเนียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญดา ปิยะคิม . "การเตรียมโลหะผสม Ti-Al-V จากเศษโลหะไทเทเนียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ปริญดา ปิยะคิม . การเตรียมโลหะผสม Ti-Al-V จากเศษโลหะไทเทเนียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.