ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย-อังกฤษ สำหรับคำทับศัพท์และแสดงผลลัพธ์ด้ยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย-อังกฤษ สำหรับคำทับศัพท์และแสดงผลลัพธ์ด้ยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล
นักวิจัย : กฤษณี อริยชาญศิลป์
คำค้น : ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ , การค้นข้อสนเทศข้ามภาษา , เสิร์ชเอ็นจิน , การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญเสริม กิจสิริกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719825 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10887
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

นำเสนอระบบค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย-อังกฤษสำหรับคำทับศัพท์ และแสดงผลลัพธ์ด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลแบบซัฟฟิกทรี ซึ่งอนุญาตให้ใช้ข้อคำถามที่เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ในการค้นคืนเอกสารที่มีคำหลักตรงกันในอีกภาษา ระบบค้นคืนที่ได้สามารถค้นคืนข้ามภาษาไทย-อังกฤษสำหรับคำทับศัพท์ได้โดยไม่ ต้องอาศัยพจนานุกรม ผู้ใช้สามารถใส่ข้อคำถามที่เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งให้ระบบค้นคืน ทำการเข้ารหัสคำด้วยเทคนิคนิวรอน-เน็ตเวิร์ก เพื่อระบบได้นำรหัสคำไปค้นคืนเอกสารที่มีคำทับศัพท์ซึ่งมีรหัสเดียวกันปรากฏ อยู่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาจะถูกนำมาจัดกลุ่มข้อมูลแบบซัฟฟิกทรี เพื่อจัดกลุ่มของผลลัพธ์ให้เป็นสัดส่วนสะดวกต่อการค้นหายิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
กฤษณี อริยชาญศิลป์ . (2545). ระบบค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย-อังกฤษ สำหรับคำทับศัพท์และแสดงผลลัพธ์ด้ยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณี อริยชาญศิลป์ . 2545. "ระบบค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย-อังกฤษ สำหรับคำทับศัพท์และแสดงผลลัพธ์ด้ยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณี อริยชาญศิลป์ . "ระบบค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย-อังกฤษ สำหรับคำทับศัพท์และแสดงผลลัพธ์ด้ยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
กฤษณี อริยชาญศิลป์ . ระบบค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย-อังกฤษ สำหรับคำทับศัพท์และแสดงผลลัพธ์ด้ยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.