ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบช่วยงานด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบช่วยงานด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
นักวิจัย : ศุภชัย เตชะพิสิษฐ์
คำค้น : แวป (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) , โทรศัพท์เคลื่อนที่ , ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740304389 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

พัฒนาระบบช่วยงานด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของการให้บริการ หรือติดต่อกับ ทางศูนย์บริการลูกค้า ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับการทำงานต่างๆ เช่น การสอบถามสถานะของปัญหา งานการแสดงข่าวสาร รวมถึงงานต่างๆ เพื่อการติดต่อ หรือส่งข้อมูลให้กับศูนย์บริการลูกค้า ระบบที่สร้างขึ้นนี้ส่งผลให้ลูกค้า ใช้เวลาน้อยลงในการสอบถามข้อมูลของการให้บริการ พร้อมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของศูนย์บริการลูกค้าให้สูงขึ้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้ภาษาจาวา พร้อมทั้งเทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล การนำเทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลมาใช้ ทำให้สามารถแสดงผลข้อมูลชุดเดียวกันบนอุปกรณ์ชนิดต่างๆ โดยงานวิจัยที่พัฒนาขึ้น สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบให้บริการอื่นๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป

บรรณานุกรม :
ศุภชัย เตชะพิสิษฐ์ . (2544). การพัฒนาระบบช่วยงานด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภชัย เตชะพิสิษฐ์ . 2544. "การพัฒนาระบบช่วยงานด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภชัย เตชะพิสิษฐ์ . "การพัฒนาระบบช่วยงานด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ศุภชัย เตชะพิสิษฐ์ . การพัฒนาระบบช่วยงานด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.