ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของฮอร์โมนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อสมองและเซลล์ประสาทหนูด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมมิสตรี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของฮอร์โมนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อสมองและเซลล์ประสาทหนูด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมมิสตรี
นักวิจัย : นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด
คำค้น : Alzheimer’s disease , amyloidosis , GFAP , postmenopausal women , Tau1 , wound healing. , Young-coconut juice , การสมานแผล , น้ำมะพร้าวอ่อน , สตรีวัยหมดประจำเดือน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680165 , http://research.trf.or.th/node/2722
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : ศึกษาผลของฮอร์โมนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการชะลอพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ในสตรี วัยหมดประจำเดือนโดยใช้หนูขาวเพศเมียเป็นแบบจำลอง โดยใช้แอนตีบอดี้ β-amyloid 1-42, Tau 1 และ GFAP วิธีทดลอง : นำสมองหนูที่ได้จากหนูขาวอายุ 4 เดือนในกลุ่มทดลองและหนูที่ถูกผ่าตัดเอารังไข่ออก (ovariectomy) และได้รับน้ำมะพร้าวอ่อน 100 mL/kgBW เป็นเวลา 5 สัปดาห์มาผ่านขบวนการ paraffin embedding และตัดเป็นแผ่นบาง 10 ไมครอนหลังจากนั้นมาย้อมด้วยวิธี immunohistochemistry โดยใช้ แอนตีบอดี้ β-amyloid 1-42, Tau 1 และ GFAP เพื่อศึกษาพยาธิสภาพ amyloidosis, neurofibrillary tangle และ astrogliosis ซึ่งเป็นพยาธิสภาพหลัก (hallmarks) ของโรคอัลไซเมอร์ตามลำดับ ผลการทดลอง : 1. น้ำมะพร้าวอ่อนมีผลทำให้แผลที่เกิดจากการตัดเอารังไข่ออกของหนูขาวอายุ 4 เดือนหายเร็วกว่าหนูขาว ที่ไม่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อน 2. จากการใช้ แอนตีบอดี้ β-amyloid 1-42, Tau 1 และ GFAP เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ พบว่าหนูกลุ่มที่ถูกตัดเอารังไข่ออกและได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนเสริมมีพยาธิสภาพดังกล่าวลดลงเมื่อ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อน สรุปและวิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต การทดลองในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวอ่อนซึ่งมีสารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน มีส่วนช่วยลด พยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ในสตรีวัยหมดประจำเดือนโดยใช้หนูขาวเพศเมียเป็นแบบจำลอง นอกจากนี้ ยังพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีผลทำให้แผลที่เกิดจากการตัดเอารังไข่ออก (ovariectomy) ของหนูขาวหายเร็ว กว่าหนูขาวที่ไม่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อน จากผลการทดลองในครั้งนี้ทำให้ผู้วิจัยพัฒนาน้ำมะพร้าวอ่อนเป็น อาหารเสริม (functional drink) โดยผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น โครงการวิจัยดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี ขณะนี้ได้เริ่มศึกษาผลของสารสกัดน้ำมะพร้าวอ่อนที่มีต่อการเพิ่มจำนวนระดับอาร์เอ็นเอของยีนตัวรับ ฮอร์โมนเอสโตรเจนและสัณฐานวิทยาของเซลล์สร้างเส้นใยเนื้อเยื่อเหงือกของคนในห้องปฏิบัติการ และจะได้ มีการศึกษากลไกของการลดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อไปในอนาคต This research aims are to study the effect of estrogen-like hormones present in young coconut juice on halting Alzheimer pathology as detected by using β-amyloid 1-42, Tau 1 and GFAP antibodies in ovariectomized rats, a model for postmenopausal women. Methodology: Brains from 4 month-old ovariectomized female rats, both controls and ones fed with young coconut juice for 5 weeks, were fixed, paraffin embedded and 10 μm sections prepared. Alzheimer pathologies were examined using immunohistochemical methods with β-amyloid 1-42, Tau 1 and GFAP antibodies to detect amyloidosis, neurfibrillary tangles and astrogliosis respectively. Results: 1. Alzheimer pathologies detected with β-amyloid 1-42, Tau 1 and GFAP antibodies were reduced in brains of ovariectomized rats fed with young coconut juice. 2. Wound healing was accelerated in ovariectomized rats fed with young coconut juice. Conclusion, discussion and future work: The present study has shown that young coconut juice containing estrogen-like hormones helped to reduce Alzheimer pathologies. Furthermore, feeding young-coconut juice to ovariectomized rats helped to accelerate wound healing. A “functional drink” containing young-coconut juice and other herbal plant extracts has been developed and is ready for testing. The effect of young coconut juice extract on proliferation, levels of estrogen receptor mRNA and morphology of human gingival fibroblasts, in an in vitro study is also being investigated. We will conduct molecular level studies to try to identify the mechanisms of the effects of young-coconut juice.

บรรณานุกรม :
นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด . (2552). การศึกษาผลของฮอร์โมนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อสมองและเซลล์ประสาทหนูด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมมิสตรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด . 2552. "การศึกษาผลของฮอร์โมนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อสมองและเซลล์ประสาทหนูด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมมิสตรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด . "การศึกษาผลของฮอร์โมนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อสมองและเซลล์ประสาทหนูด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมมิสตรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด . การศึกษาผลของฮอร์โมนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อสมองและเซลล์ประสาทหนูด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมมิสตรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.