ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสำหรับสายส่งแรงสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสำหรับสายส่งแรงสูง
นักวิจัย : โตมร สุนทรนภา
คำค้น : แรงดันอิมพัลส์ , ฉนวนไฟฟ้า , ไฟฟ้าแรงสูง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำรวย สังข์สะอาด , ชาญณรงค์ บาลมงคล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740306543 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9782
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ลูกถ้วยฉนวนที่ใช้ในระบบไฟฟ้าแบบขึงสายในอากาศกลางแจ้ง มีโอกาสได้รับแรงดันเกิน เสิร์จฟ้าผ่าที่มีค่ายอดสูงและความชันหน้าคลื่นสูง จัดเป็นแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชัน ปกติแรงดัน อิมพัลส์หน้าคลื่นชันมีค่าความชันระหว่าง 200-2500 kV/microsecond ซึ่งมีผลทำให้ลูกถ้วยฉนวนเกิดการ เจาะทะลุได้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการเจาะทะลุอันเนื่องจากแรงดัน อิมพัลส์หน้าคลื่นชัน ทำการออกแบบและสร้างลูกถ้วยแขวนคู่คอตัน ให้มีลักษณะมิติอิงสมนัยกับ ลูกถ้วยแขวนธรรมดาสองลูกมาต่อกันมีลักษณะคอตัน โดยใช้มาตรฐาน IEC Publ. No. 815 อ้างอิง ในการออกแบบ และทำการจำลองแบบลูกถ้วยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้รูปแบบและมิติที่ เหมาะสม ใช้ลูกถ้วยแขวนธรรมดา ANSI Class 52-4 เป็นลูกถ้วยฉนวนในการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อความเชื่อมั่นในการนำลูกถ้วยไปใช้งานในระบบ ลูกถ้วยที่ใช้ศึกษาวิจัยทั้งหมดจะนำมาทดสอบความคงทนต่อการเจาะทะลุ (Puncture test) ด้วยแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชัน ตามมาตรฐาน AS-2947.1-1989 และ CAN/CSA-C411.1-M89-1989 ได้กำหนดค่าความชันหน้าคลื่นแรงดันทดสอบ 2500 kV/microsecond รวมทั้ง ทำการทดสอบหาคุณลักษณะทางไฟฟ้า ทางกล และเปรียบเทียบผลกับลูกถ้วยแขวนธรรมดา ผลการทดสอบพบว่า ลูกถ้วยแขวนธรรมดาจะเกิดการเจาะทะลุได้ด้วยแรงดันอิมพัลส์ที่มีความชัน หน้าคลื่น 2500 kV/microsecond แต่ลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสามารถทนต่อแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชันได้ถึง 10000 kV/microsecond จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่าลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสามารถแก้ปัญหาการเจาะทะลุได้

บรรณานุกรม :
โตมร สุนทรนภา . (2544). การออกแบบและสร้างลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสำหรับสายส่งแรงสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โตมร สุนทรนภา . 2544. "การออกแบบและสร้างลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสำหรับสายส่งแรงสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โตมร สุนทรนภา . "การออกแบบและสร้างลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสำหรับสายส่งแรงสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
โตมร สุนทรนภา . การออกแบบและสร้างลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสำหรับสายส่งแรงสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.