ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลบีด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลบีด
นักวิจัย : พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
คำค้น : beads , calcium pectinate , intragastric floating drug delivery system , pectin , บีด , ระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหาร , เพคติน , แคลเซียมเพคติเนต
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680120 , http://research.trf.or.th/node/2707
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวเพื่อยืดระยะเวลาคงอยู่ในกระเพาะอาหารใน รูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลบีด โดยใช้แนวทางการลดความหนาแน่นของระบบโดยใช้น้ำมันหรือสารสร้างแก๊ส ผสมเข้าในสูตรตำรับ การเตรียมเป็นแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบอาศัยวิธีการเกิดเป็นอิมัลชั่นและ การเกิดเป็นเจลซึ่งได้พัฒนาและเสนอขึ้นมาใหม่ และได้ศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อรูปร่างลักษณะของเม็ด บีดและการลอยตัว เช่น ชนิดและปริมาณของน้ำมันที่ใช้ และชนิดของเพคติน เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ศึกษาผล ของการปรับสูตรตำรับวิธีต่างๆ ต่อการปลดปล่อยตัวยาเมโทรนิดาโซลอีกด้วย ภาพถ่ายอิเล็กตรอนแสดงให้เห็น โครงสร้างของเม็ดบีดซึ่งมีรูขนาดเล็กสำหรับบรรจุน้ำมันอยู่ทั่วเม็ดเจลบีด ผลการศึกษาการลอยตัวและการ ปลดปล่อยยาพบว่าการใช้น้ำมันในปริมาณที่เหมาะสมช่วยให้เม็ดบีดลอยตัวได้ในสภาวะที่ทดสอบ การเพิ่ม อัตราส่วนของยาต่อเพคตินมีผลชะลอการปลดปล่อยยาออกจากเม็ดเจลบีด อย่างไรก็จามการปลดปล่อยยาออก จากเม็ดบีดยังค่อนข้างเร็ว การปรับอัตราการปลดปล่อยยาโดยการปรับสูตรตำรับด้วยวิธีต่างๆ พบว่าการเติมสาร ชะลอการปลดปล่อยยาทั้งที่เป็นสารพอลิเมอร์ สารจำพวกแว็กซ์ทั้งที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำ มีผลการชะลอการ ปลดปล่อยยาไม่แตกต่างจากระบบที่ไม่ได้ปรับสูตรตำรับอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การแช่เม็ดบีดในสารเพิ่มความ แข็ง (กลูตาราลดีไฮด์) มีผลทำให้การปลดปล่อยยาช้าลงประมาณ 2 เท่า ส่วนวิธีการเคลือบเม็ดบีดด้วยพอลิเมอร์ ชนิดไม่ละลายน้ำทำให้มีการปลดปล่อยยาช้าลงอย่างมีนัยสำคัญโดยที่เม็ดบีดยังคงสามารถลอยตัวได้ งานวิจัยนี้ยังได้พัฒนาวิธีการเตรียมแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารโดยใช้สารกลุ่ม คาร์บอเนตซึ่งเป็นสารสร้างแก๊ส และได้ศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อรูปร่างลักษณะของเม็ดเจลบีด การ ลอยตัวและการปลดปล่อยยาจากเม็ดเจลบีด เช่น ชนิดและปริมาณของสารคาร์บอเนต ชนิดของเพคติน ชนิดของ สารตัวกลางก่อเจลและวิธีการทำให้แห้ง เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่าเม็ดบีดที่ผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตและ แคลเซียมคาร์บอเนตมีโครงสร้างเป็นรูพรุนและลอยตัวได้ การเลือกใช้สารตัวกลางก่อเจลที่มีความเป็นกรดทำให้ โครงสร้างมีรูพรุนมากขึ้น และยังพบว่าการทำให้แห้งโดยวิธีเยือกแข็งทำให้ได้เม็ดบีดที่มีโพรงขนาดใหญ่และทำให้ เม็ดบีดลอยตัวได้ดีกว่าวิธีการทำให้แห้งโดยการอบแห้ง นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจัยต่างๆ ที่ศึกษามีผลต่อการ ปลดปล่อยยาออกจากเม็ดบีดแตกต่างกันไป ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบและชนิดที่ใช้สารกลุ่ม คาร์บอเนตเปนระบบที่สามารถพัฒนาเป็นระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารได้ ซึ่งคุณสมบัติของเม็ด บีดที่ลอยตัวได้นี้สามารถพัฒนาให้เป็นระบบที่ชะลอการปลดปล่อยตัวยาหรือเป็นระบบที่เจาะจงเป้าหมายที่บริเวณ เยื่อบุกระเพราะอาหารได้ This research was aimed to develop the intragastric floating drug delivery system using calcium pectinate gel (CaPG) beads as carriers. The approach to make the bead afloat is adding the oils or gas-forming excipients in the formulations to reduce the density of beads. A new emulsion-gelation method to prepare oil-entrapped CaPG beads capable of floating in the gastric condition was designed and tested. Scanning electron photomicrographs demonstrated very small pores dispersed all over the beads. The effect of selected factors, such as type of oil, percentage of oil, and type of pectin on morphology and floating properties was investigated. The effect of various release modification methods on metronidazole (MZ) release was also investigated. The oil-entrapped CaPG beads floated if a sufficient amount of oil was used. Increasing the drug to pectin ratio in the beads decreased the release rate of the drug from oil-entrapped CaPG beads. However, the drug release from these beads was rapid. The attempts to modify the drug release were mede by adding some additives into starting solution prior to bead formation, hardening with glutaraldehyde, or coating with polymer. The results demonstrated that addition of additives insignificantly changed the release profiles while using a hardening agent prolonged the drug release about 2-flod. Coating the beads significantly sustained the drug release and the beads still floated. A new intragastric floating drug delivery system using CaPG beads containing carbonate salts, as gas-forming agents, was designed and tested. The effect of selected factors, such as type of carbonates, precentage of carbonates, type of pectin, type of gelation medium and drying condition, on morphotogy, buoyancy and drug release properties was investigated. Incorporation of NaHCO3 or CaCO3 into pectin solution resulted in porous structured beads. Acidity of gelation medium increased the pores in the structure. The lyophilized beads gave superporous structure and increased buoyancy when compared to air-dried beads since the structure of lyophilized beads remained the same as wet beads. All factors investigated have influenced the drug release from the CaPG beads containing carbonate salts. The results suggested that oil-entrapped CaPG beads and CaPG beads containing carbonate salts were promising as a carrier for intragastric floating drug delivery. These properties are applicable not only to the sustained release of drugs but also to the targeting of the gastric mucosa

บรรณานุกรม :
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ . (2549). การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลบีด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ . 2549. "การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลบีด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ . "การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลบีด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ . การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลบีด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.