ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมแลนด์แซทในการตรวจหาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังขนาดเล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมแลนด์แซทในการตรวจหาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังขนาดเล็ก
นักวิจัย : วัชรี สมันเลาะห์
คำค้น : แลนแซท , แนวปะการัง , ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ , พุธชพล สุวรรณชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741752954 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9798
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ภาพดาวเทียม Landsat สำหรับการตรวจสอบและติดตามแนวประการังขนาดเล็ก ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะรอบ ๆ เกาะที่ตั้งอยู่ไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเล พื้นที่ศึกษากำหนดเป็นเกาะในจังหวัดชุมพร 4 เกาะ ได้แก่ เกาะไข่ เกาะกุลา เกาะทองหลาง และเกาะมาตรา โดยการศึกษาใช้ภาพจากดาวเทียม Landsat 7 ETM+ บันทึกภาพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2544 Path-Row 129-53 ในการประมวลผลภาพดาวเทียมโดยใช้เทคนิค เน้นภาพดาวเทียมเชิงคลื่น 3 วิธี ได้แก่ การหาอัตราส่วนระหว่างช่วงคลื่น การแก้ไขค่าสะท้อนที่เกิดจากมวลน้ำ และการผสมข้อมูลในรูปสีผสมเท็จ RGB เพื่อเพิ่มความสามารถในการจำแนกปะการังพื้นทราย และน้ำทะเล โดยทำการจำแนกด้วยวิธี Maximum Likelihood ผลจากการจำแนกแนวปะการังรอบ ๆ เกาะไข่ซึ่งมีระดับน้ำลึกไม่เกิน 8 เมตรและมีความกว้างของแนวปะการังในช่วง 100 ถึง 250 เมตร โดยใช้ภาพในรูปสีผสมเท็จแบนด์ 1,2 และ 1/5 หรือภาพจากแบนด์ 1,2 และ 2/5 เนื่องจากให้ผลลัพธ์เหนือกว่าวิธีอื่น ๆ โดยมีความถูกต้องเฉลี่ยในการตรวจสอบปะการัง ทราย และน้ำทะเล ร้อยละ 87 และสามารถจำแนกปะการังได้ถูกต้องถึงร้อยละ 95 อย่างไรก็ตามค่าความถูกต้องของการจำแนกข้อมูลทั้งหมดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดพื้นทรายและขนาดของแนวปะการังเอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการวิเคราะห์ภาพดาวเทียม Landsat สามารถตรวจสอบแนวปะการังได้อย่างไรก็ตามความถูกต้องของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับขนาดของแนวปะการังและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ขนาดของพื้นทราย ความลึก และความใสของน้ำ

บรรณานุกรม :
วัชรี สมันเลาะห์ . (2546). การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมแลนด์แซทในการตรวจหาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรี สมันเลาะห์ . 2546. "การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมแลนด์แซทในการตรวจหาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรี สมันเลาะห์ . "การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมแลนด์แซทในการตรวจหาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วัชรี สมันเลาะห์ . การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมแลนด์แซทในการตรวจหาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.