ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญาที่ส่องสว่างให้แก่กัน : การศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีไทยต่างเรื่อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญญาที่ส่องสว่างให้แก่กัน : การศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีไทยต่างเรื่อง
นักวิจัย : ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
คำค้น : วรรณคดีไทย -- การวิเคราะห์ , คำศัพท์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. 18(ธ.ค. 2544),31-43 , 0857-037x , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9496
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความรู้เรื่องการใช้คำหรือกลุ่มคำจากการอ่านวรรณคดีเรื่องหนึ่งสามารถไขปริศนาที่มีอยู่ในวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่ง หรือส่องทางให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องอื่นๆ ที่ใช้คำคำเดียวกัน หรือใช้กลุ่มคำที่มีความหมายอย่างเดียวกันได้อย่างแจ่มแจ้ง จากการศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตโองการแช่งน้ำ เทียบเคียงกับคำศัพท์คำเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ในวรรณคดีเรื่องอื่นที่แต่งในสมัยเดียวกัน ในสมัยใกล้เคียงกัน หรือแต่งขึ้นต่างสมัยกันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีที่นำมาศึกษาได้อย่างแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในเรื่องลิลิตโองการแช่งน้ำ เอง หรือเนื้อหาในวรรณคดีที่นำมาศึกษาเทียบเคียงนั้น แสดงว่าวิธีการดังกล่าวนี้สามารถก่อให้เกิดความงอกงามทางปัญญาแก่ผู้อ่านได้ดียิ่งทางหนึ่ง

บรรณานุกรม :
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . (2544). ปัญญาที่ส่องสว่างให้แก่กัน : การศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีไทยต่างเรื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . 2544. "ปัญญาที่ส่องสว่างให้แก่กัน : การศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีไทยต่างเรื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . "ปัญญาที่ส่องสว่างให้แก่กัน : การศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีไทยต่างเรื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . ปัญญาที่ส่องสว่างให้แก่กัน : การศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีไทยต่างเรื่อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.