ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและการจำลองสนามไฟฟ้าเพื่อหามิติช่องว่างทรงกลมมาตรฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและการจำลองสนามไฟฟ้าเพื่อหามิติช่องว่างทรงกลมมาตรฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
นักวิจัย : คงศักดิ์ หล่อรุ่งโรจน์
คำค้น : สนามไฟฟ้า , แรงดันไฟฟ้า , ไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คมสัน เพ็ชรรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740315518 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10775
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ช่องว่างทรงกลมถูกใช้สำหรับวัดค่ายอดแรงดัน แรงดันเบรกดาวน์ของช่องว่างทรงกลม จะเกิดการคลาดเคลื่อนเมื่อรูปทรงและขนาดของช่องว่างทรงกลมไม่ได้มาตรฐาน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รายงานผลการศึกษาและวิจัย หามิติช่องว่างทรงกลมมาตรฐานที่แน่นอนยิ่งขึ้นด้วยวิธีไฟไนต์อิเล็มเมนต์ โดยยึดแนวทางตามข้อกำหนด IEC 52: 1960 คือ หาขอบเขตการคลาดเคลื่อนของพื้นผิวทรงกลมและขนาดก้านยึดทรงกลม โดยเปรียบเทียบแรงดันเบรกดาวน์จากการคำนวณ ในกรณีที่ทรงกลมไม่ได้มาตรฐานกับกรณีทรงกลมมาตรฐาน แล้วมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3% ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเกิดรอยบุบขึ้นที่จุดเกิดประกายไฟทำให้แรงดันเบรกดาวน์ลดลง ทรงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคลาดเคลื่อนจะทำให้แรงดันเบรกดาวน์เปลี่ยนไป และก้านยึดทรงกลมขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน จะทำให้เกิดโคโรนาและก้านยึดทรงกลมขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน ทำให้แรงดันเบรกดาวน์สูงขึ้น

บรรณานุกรม :
คงศักดิ์ หล่อรุ่งโรจน์ . (2544). การศึกษาและการจำลองสนามไฟฟ้าเพื่อหามิติช่องว่างทรงกลมมาตรฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คงศักดิ์ หล่อรุ่งโรจน์ . 2544. "การศึกษาและการจำลองสนามไฟฟ้าเพื่อหามิติช่องว่างทรงกลมมาตรฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คงศักดิ์ หล่อรุ่งโรจน์ . "การศึกษาและการจำลองสนามไฟฟ้าเพื่อหามิติช่องว่างทรงกลมมาตรฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
คงศักดิ์ หล่อรุ่งโรจน์ . การศึกษาและการจำลองสนามไฟฟ้าเพื่อหามิติช่องว่างทรงกลมมาตรฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.