ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Characterisation of antioxidants in three herbal water extracts using on-line liquid chromatographic- mass spectrometric techniques and DPPH based assay

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Characterisation of antioxidants in three herbal water extracts using on-line liquid chromatographic- mass spectrometric techniques and DPPH based assay
นักวิจัย : นิทรา เนื่องจำนงค์
คำค้น : Gynostemma pentaphyllum , Houttuynia cordata , LC ESI MS , Orthosiphon grandiflorus , tea , ชา , ปัญจขันธ์ , พลูคาว , หญ้าหนวดแมว
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG4980011 , http://research.trf.or.th/node/2644
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูงต่อเชื่อมกับการตรวจวัด ชนิดของสารโดยวัดมวลโมเลกุล และทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระโดยใช้สารดีพีพีเอช แบบต่อเนื่องในการทำครั้งเดียว เทคนิคการเชื่อมต่อระบบการแยกการทดสอบฤทธิ์และการหาสูตร โครงสร้างนี้ได้นำมาใช้ในการหาสูตรโครงสร้างของสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ พลูคาว หญ้าหนวดแมว และ ปัญจขันธ์ พลูคาวเป็นพืชในตระกูล เซอลรูราซี ใช้ในการ เพิ่มภูมิต้านทาน และต้านมะเร็ง จากข้อมูลการวิเคราะห์มวลโมเลกุลพบว่าสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระได้แก่ อนุพันธ์ของกรดควินิก สารโปรไซยานิดิน บี, นีโอโครโรจีนิก, คาทีชิน, โครโรจีนิก, คริบโตโครโรจีนิก และ เครอซีตินเฮกโซไซด์ หญ้าหนวดแมวเป็นพืชในตระกูล ลาเมียซี ใช้รักษา โรคไตและมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการแพ้ ต้านความดันสูง และต้านการอักเสบ การหา สูตรโครงสร้างของสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทำโดยให้สารเกิดการไอออไนเซชั่นในแบบเนกา ทีฟ พบสาร9 ชนิดได้แก่ แดนเชนสุ, กรดแคฟทาริก, กรดโรสมารินิก กรดเสกรินิก กรดซอลเวียโน ลิก บี และอนุพันธ์ของกรดคาฟีอิก 4 ชนิด ปัญจขันธ์ เป็นพืชในตระกูลคูเคอบิทาซี ใช้ในการรักษา ตับอักเสบ ภาวะลิโพโปรตีนในเลือดสูง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง สารสำคัญที่พบในพืชชนิดนี้จะ คล้ายกับที่พบในโสม ทำให้พืชชนิดได้รับความสนใจในการนำมาใช้รักษาโรค สำหรับสารต้าน อนุมูลอิสระที่พบได้แก่สารคาฟีโออิล เฮกโซไซด์, กรดมาลีอิก อนุพันธุ์ของกรดคูมาอิก คูมาโรอิล เฮกโซส อนุพันธุ์ของกรดไซเนพิก และแคมฟีออล รูติโนไซด์ เทคนิคการใช้วิธีเชื่อมต่อระบบการ แยก การทดสอบฤทธิ์และการหาสูตรโครงสร้าง ในการวิเคราะห์ครั้งเดียว ทำให้สามารถลดเวลาใน การวิเคราะห์และใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย เทคนิคนี้มีประสิทธิภาพสูงในการหาสูตรโครงสร้างของ สารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากพืช HPLC coupled on-line to both ESI-MS and a DPPH antioxidant assay is used for rapid screening of antioxidant compounds in plant extracts. Three herbal teas name Houttuynia cordata, Orthosiphon grandiflorus and Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino were characterized for the antioxidant compounds. Houttuynia cordata Thunb. (Saururaceae) has been used traditionally as immune stimulants and anticancer agent. Based on their mass spectra; the antioxidant compounds were identified as quinic acid derivative, procyanidin B, neo-chlorogenic acid, catechin, chlorogenic acid, crypto-chlorogenic acid and quercetin hexoside. Orthosiphon grandiflorus (Lamiaceae) is used for treating the kidney ailments and also is claimed to have antioxidant, anti-allergenic, anti-hypertensive and anti-inflammatory properties The structural elucidations of the active compounds was achieved by negative ionization LC-ESI-MS/MS. Based on their mass spectra related to antioxidant activity trace; nine compounds were identified, as danshensu, caftaric acid, rosmarinic acid, sagerinic acid, salvianolic acid B and four caffeic acid derivatives. Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino (Cucurbitaceae) is known as Punchakan in Thailand and has been used in traditional medicine as treating hepatitis, hyperlipoproteinemia, cardiovascular disease and cancer. The chemical constituents of this plant are similarity to ginseng root, so that this plant has attracted much interest as a potential new medicinal plant. Based on their mass spectra; the antioxidant compounds were identified as, caffeoyl hexoside, maleic acid, p-coumaric acid derivative, p-coumaroylhexose, sinapic acid derivatives and kaempferol rutinoside. An on-line LC-ESI-MS coupled to DPPH assay for the simultaneous analyse of phenolic antioxidant compound in a single run resulting in significantly reducing of time and the amount of sample. Generally, this technique proved to be very powerful for the rapid characterization of antioxidant compounds in plant extracts.

บรรณานุกรม :
นิทรา เนื่องจำนงค์ . (2552). Characterisation of antioxidants in three herbal water extracts using on-line liquid chromatographic- mass spectrometric techniques and DPPH based assay.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นิทรา เนื่องจำนงค์ . 2552. "Characterisation of antioxidants in three herbal water extracts using on-line liquid chromatographic- mass spectrometric techniques and DPPH based assay".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นิทรา เนื่องจำนงค์ . "Characterisation of antioxidants in three herbal water extracts using on-line liquid chromatographic- mass spectrometric techniques and DPPH based assay."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
นิทรา เนื่องจำนงค์ . Characterisation of antioxidants in three herbal water extracts using on-line liquid chromatographic- mass spectrometric techniques and DPPH based assay. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.