ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอนุกรมวิธานของไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย และไม้เถาเนื้อแข็ง ในบริเวณวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอนุกรมวิธานของไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย และไม้เถาเนื้อแข็ง ในบริเวณวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : ปริญญนุช กลิ่นรัตน์
คำค้น : ไม้พุ่ม , ไม้เถา , ไม้รอเลื้อย , อนุกรมวิธาน , พฤกษศาสตร์ -- การจำแนกประเภท , วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุศบรรณ ณ สงขลา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743338772 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9475
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การสำรวจและรวบรวมไม้ดอกประเภทไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย และไม้เถาเนื้อแข็ง ในบริเวณอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ได้เก็บตัวอย่างไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย และไม้เถาเนื้อแข็ง จำนวนทั้งสิ้น 128 ชนิด จัดอยู่ใน 96 สกุล 48 วงศ์ วงศ์ที่พบจำนวนชนิดมากที่สุดคือวงศ์ Rubiaceae พบจำนวน 14 ชนิด อยู่ใน 10 สกุล วงศ์ที่พบมากเป็นอันดับสองคือ วงศ์ Verbenaceae พบจำนวน 10 ชนิด อยู่ใน 4 สกุล วงศ์ที่พบมากเป็นอันดับสามคือวงศ์ Euphorbiaceae พบจำนวน 9 ชนิด อยู่ใน 6 สกุล อีก 21 วงศ์ พบวงศ์ละ 2-7 ชนิด ส่วนที่เหลืออีก 24 วงศ์ พบเพียงวงศ์ละ 1 ชนิดเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นพืชบกขึ้นบนดินมี 1 ชนิดที่เป็นพืชอิงอาศัย และมี 2 ชนิดเป็นพืชเบียน จากผลการศึกษาพบว่าในบริเวณพื้นที่ที่ศึกษามีพรรณไม้ถิ่นเดียวจำนวนมากถึง 5 ชนิด และพบว่า Bauhinia ornata Kurz var. subumbellata (Pierre ex Gagnep.) K. & S.S. Larsen เป็นพันธุ์ที่เพิ่งพบเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และมี 1 ชนิดคือ Olax sp. ที่คาดว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก พรรณไม้ที่เก็บรวบรวมได้ได้จัดทำเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์พืช ศ.กสิน สุวตะพันธุ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำคำบรรยายลักษณะโดยละเอียด คำบรรยายลักษณะสกุลและวงศ์ รูปวิธานจำแนกสกุล รูปวิธานจำแนกชนิด พร้อมเอกสารข้อมูลของแต่ละชนิด รวมทั้งลักษณะทางนิเวศวิทยา การแพร่กระจายในประเทศไทย การกระจายพันธุ์ ช่วงระยะเวลาออกดอกออกผล ข้อมูลการใช้ประโยชน์ และภาพถ่ายประกอบ

บรรณานุกรม :
ปริญญนุช กลิ่นรัตน์ . (2542). การศึกษาอนุกรมวิธานของไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย และไม้เถาเนื้อแข็ง ในบริเวณวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญนุช กลิ่นรัตน์ . 2542. "การศึกษาอนุกรมวิธานของไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย และไม้เถาเนื้อแข็ง ในบริเวณวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญนุช กลิ่นรัตน์ . "การศึกษาอนุกรมวิธานของไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย และไม้เถาเนื้อแข็ง ในบริเวณวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ปริญญนุช กลิ่นรัตน์ . การศึกษาอนุกรมวิธานของไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย และไม้เถาเนื้อแข็ง ในบริเวณวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.