ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อุดม อัศวชัยพร
คำค้น : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , เวิลด์ไวด์เว็บ , ย่านการค้ากลางใจเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740307647 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11505
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ของกรุงเทพมหานคร ได้มีการสำรวจภาคสนามเพื่อทำแผนที่ร้านค้า พร้อมกับเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าในพื้นที่ศึกษา ในการเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บได้สร้างเว็บไซต์ชื่อ Yaowaraj VSM โดยใช้เทคโนโลยี Active CGM เทคโนโลยีนี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะถูกแปลงเป็นวัตถุแผนที่ (Map Objects) และประมวลผลที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนศูนย์การค้า ซึ่งผู้ใช้สามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งและสืบค้นข้อมูลร้านค้า จากฐานข้อมูลระบบสรสนเทศภูมิศาสตร์ การสืบค้นทำได้ 2 แบบ คือ การสอบถามจากแผนที่และการสอบถามจากรายการชื่อร้านค้า นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเปิดเว็บไซต์ของร้านค้าสมาชิกแต่ละร้าน เพื่อศึกษารายละเอียด รวมทั้งติดต่อกับร้านค้าโดยตรงเพื่อซื้อสินค้าที่ต้องการ

บรรณานุกรม :
อุดม อัศวชัยพร . (2544). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดม อัศวชัยพร . 2544. "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดม อัศวชัยพร . "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อุดม อัศวชัยพร . ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.