ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับแต่งพื้นผิวของแผ่นฟิล์มที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติด้วยอนุภาคนาโน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับแต่งพื้นผิวของแผ่นฟิล์มที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติด้วยอนุภาคนาโน
นักวิจัย : ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
คำค้น : Nanoparticle , Natural rubber , PMMA , surface modification , การปรับแต่งพื้นผิว , น้ำยางธรรมชาติ , อนุภาคนาโน , แผ่นฟิล์ม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4780022 , http://research.trf.or.th/node/2606
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

านวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อปรับแต่งพื้นผิวของแผ่นยางที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติชนิด น้ำยางข้น และ/หรือน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ ให้มีความแข็ง และ/หรือมีความขรุขระเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แรง เสียดทานบนผิวของแผ่นยางต่ำลง ซึ่งทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การติดอนุภาคของพอลิเมอร์ที่มีความแข็ง ได้แก่ พอลิเมทิล เมทราคลิเลต ที่สังเคราะห์ขึ้นในรูปแบบลาเทกซ์ ลงบนผิวของแผ่นยางที่ได้ทำ กราฟท์โคพอลิเมอร์กับพอลิอะคริลาไมด์ (AAm) แล้ว ด้วยเทคนิคการเคลือบผิวทีละชั้น และ/หรือ วิธีทำให้ผิวของแผ่นยางธรรมชาติบวมตัวด้วยมอนอเมอร์ของเมทิล เมทราคลิเลต ที่ผสมกับตัวริเริ่ม ปฏิกิริยาแบบรีดอกซ์ แล้วจึงพอลิเมอร์ไรซ์ให้ได้เป็นพอลิเมทิล เมทราคลิเลต บนผิวของแผ่นยาง โดยตรง ทำการศึกษาโครงสร้างสัณฐานด้วยเทคนิคไมโครสโครปีอิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ แบบแรงอะตอม และพิสูจน์ว่ามีพอลิเมทิล เมทราคลิเลต บนผิวของแผ่นยางหลังการปรับแต่ง โดย ใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปคโตรสโครปีและการวัดมุมสัมผัสผิวของหยดน้ำบนผิวของชิ้นงาน ได้ศึกษา ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการติดอนุภาคพอลิเมทิล เมทราคลิเลต บนแผ่นยาง อาทิ ผล ของความแรงของอิออน เวลาที่ใช้ในการจุ่มชิ้นงาน และความเข้มข้นของลาเทกซ์ เป็นต้น รวมทั้ง ศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นยางพรีวัลคาไนซ์ที่ปรับแต่งแล้ว ได้แก่ การวัดค่าการทนแรงดึง และค่า ความยาวของชิ้นงานที่จุดขาด ซึ่งจากผลการทดลองสังเกตไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงสมบัติดังกล่าว โดยค่าที่ได้อยู่ในช่วงเดียวกับค่าที่ได้จากการทดสอบถุงมือมาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพอลิเมอร์ผสมชนิดที่มีการสอดประสานแบบ IPNs ที่ประกอบด้วยยาง ธรรมชาติชนิดอิพ็อกซิไดซ์ และพอลิเมทิล เมทราคลิเลต และยังได้ศึกษาเพื่อนำนาโนแคปซูลที่บรรจุ ยาฆ่าเชื้อโรคที่เตรียมขึ้นมาใช้แทนอนุภาคพอลิเมทิล เมทราคลิเลต เพื่อเตรียมถุงมือที่ใช้ทางการแพทย์ ต่อไป With the aim of reducing surface friction or tack of natural rubber (NR) and/or prevulcanized natural rubber (P-NR), an increase in surface roughness and surface rigidity or hardness of the rubber sheet by introducing poly(methyl methacrylate) (PMMA) on its surface has been performed. Two methods, i.e., deposition of PMMA latex particles, via the layer-by-layer technique, onto the polyacrylamide grafted rubber (NR or P-NR-g-PAAm) and polymerization of MMA at the rubber film surface by using tert-butyl hydroperoxide-ferrous ion/fructose redox initiation, were effectively applied. The scanning electron microscopy and atomic force microscopy were used for the study of surface morphology of the modified rubber. The presence of PMMA onto the rubber surface was also observed by attenuated total reflection-Fourier transform infrared spectroscopy and water contact angle measurement. The effects of ionic strength, pH of medium, immersion time and latex concentration on the PMMA’s adsorption efficiency have been investigated. The mechanical properties, i.e., tensile strength and %elongation at break, of the modified P-NR sheet not only insignificantly changed but also were in the range indicated in the standard glove’s test. In addition, the latex-IPNs (Interpenetrating Polymer Networks) of epoxidized natural rubber (ENR)/PMMA were prepared and characterized. The process of replacement of PMMA particles with antiseptic nanocapsules has been fulfilled in order to prepare medical glove.

บรรณานุกรม :
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . (2551). การปรับแต่งพื้นผิวของแผ่นฟิล์มที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติด้วยอนุภาคนาโน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . 2551. "การปรับแต่งพื้นผิวของแผ่นฟิล์มที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติด้วยอนุภาคนาโน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . "การปรับแต่งพื้นผิวของแผ่นฟิล์มที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติด้วยอนุภาคนาโน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . การปรับแต่งพื้นผิวของแผ่นฟิล์มที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติด้วยอนุภาคนาโน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.