ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะโดยใช้หอยทากบกบนเกาะริ้น: โครงการสังขอุทยานบนเกาะริ้น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะโดยใช้หอยทากบกบนเกาะริ้น: โครงการสังขอุทยานบนเกาะริ้น
นักวิจัย : สมศักดิ์ ปัญหา
คำค้น : analysis , BIOGEOGRAPHIC , KOH RIN , LAND SNAIL FAUNA , SNAILS PARK , การวิเคราะห์ , ชีวภูมิศาสตร์ , สังขอุทยาน , หอยทากบก , เกาะริ้น
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4480013 , http://research.trf.or.th/node/2582
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะโดยใช้หอยทากบกบนเกาะริ้นนั้น ผลการศึกษาที่ได้ใช้หอยสองวงศ์คือวงศ์หอยชอคโกแลตได้แก่ชนิด Amphidromus inversus และวงศ์หอยทากจิ๋วได้แก่ หอยทากจิ๋วเกาะริ้น Gyliotrachela kohrin หอยปากแตรแสมสาร Aulacospira smaesarnensis ทั้งสามสปีชีส์จัดเป็นหอยจำเพาะถิ่นที่มีการ กระจายที่ต่างกัน หอยชอคโกแลต A. inversus เป็นสปีชีส์จำเพาะของภูมิภาคย่อยอินโดจีน คาบสมุทรไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคซุนดา พบตั้งแต่บนเกาะบริเวณอ่าวไทยตอนบน เกาะสมุย เกาะแตน บนแผ่นดินใหญ่รอบอ่าวบ้านดอน สิงคโปร์ และสุมาตรา ลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกแสดงออกได้เป็น 3 รูปแบบคือ รูปแบบอ่าวไทยตอนบน รปแบบที่เกาะสมุย เกาะแตน และอ่าวบ้านดอน รูปแบบของสิงคโปร์และสุมาตรา หอยทากจิ๋วทั้งสองสปีชีส์นั้นเป็นสปีชีส์จำเพาะบนเกาะริ้น และบนเกาะแสมสารตามลำดับ การวิเคราะห์ไฟโลจินี ด้วยชีวโมเลกุลทั้งดีเอ็เอและโปรตีน พบว่ามีความผันแปรเช่นเดียวกับลักษณธที่จำแนกด้วยรูปแบบของเปลือกหอยในชอคโกแลต ส่วนหอยทากจิ๋วที่วิเคราะห์ด้วยดีเอ็นเออย่างเดียว พบว่าเป็นสปีชีส์จำเพาะ แต่มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับหอยบนแผ่นดินใหญ่ที่มีระยะใกล้เคียง เช่น แนวเขาหินปูนอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี หอยทั้งสองวงศ์นั้นให้คำถามทาง การวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นคงจะเนื่องมาจาก ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อราวๆ สามถึงสี่พันปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดอ่าวไทยและเกาะแก่งต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของหอยทั้งสองวงศ์ที่ถูกแยกออกจากกันในทางภูมิศาสตร์ การนำเสนอและอภิปรายรายละเอียดจะอยู๋ในรายงานฉบับสมบูรณ์ We have focused on two families and three species of land snails on Koh Rin areas for island biogeographic analysis i.e. family Camaenidae, Amphidromus inversus and the two terrestrial microsnails family Pupillidae, Gyliotrachela kohrin and Aulacospira smaesarnensis. The three species are endemic but exhibit difference in distribution pattern. Amphidromus inversus is endemic to Indochinese Subregion, Thai-Malay Peninsula and Sundaic Region. We found the snail from the upper gulf islands, Samui and Tan island, on mainland around Ban Don Bay area, Singapore and Sumatra. There are three shell morphological forms i.e. the upper gulf of Thailand form, Samui island and nearby areas form and Singapore and Sumatra form. The two microsnail species are endemic to Koh Rin and Smaesarn Islands. Phylogenetic analysis using DNA and allozyme eletrophoresis found variation similar to shell morphology forms in A. inversus, while DNA analysis for microsnails showed the endemic characteristic which genietically close related with the snails nearby areas on main land like Bothong District limestone area, Chonburi Province. The two families have their difference in evolutionary questions. The evolutionary changes maybe occurred from the last rising sea level at 3-4 thousand years ago which made the Gulf of Siam opened and many island appeared, and caused genetic changes in two geographic isolated snails families. The details of discussion will be interpreted in the following complete report.

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ ปัญหา . (2551). การวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะโดยใช้หอยทากบกบนเกาะริ้น: โครงการสังขอุทยานบนเกาะริ้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมศักดิ์ ปัญหา . 2551. "การวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะโดยใช้หอยทากบกบนเกาะริ้น: โครงการสังขอุทยานบนเกาะริ้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมศักดิ์ ปัญหา . "การวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะโดยใช้หอยทากบกบนเกาะริ้น: โครงการสังขอุทยานบนเกาะริ้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สมศักดิ์ ปัญหา . การวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะโดยใช้หอยทากบกบนเกาะริ้น: โครงการสังขอุทยานบนเกาะริ้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.