ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุณีย์ แววมณี
คำค้น : เพศในสื่อมวลชน , การแพร่กระจายนวัตกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ กันภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743349146 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9293
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงเครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีโอเทป สื่อวีซีดีและสื่อภาพยนตร์ ในกรุงเทพมหานครว่ามีช่องทางการวางจำหน่ายอะไรบ้างและมีเครือข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายจนถึงผู้บริโภคอย่างไร จึงก่อให้เกิดการแพร่กระจายสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การวางจำหน่ายสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเครือข่ายแบบ "ตัดตอน" เพื่อป้องกันการติดตามจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศเป็นสินค้าต้องห้าม (Taboo Product) ในสังคมไทย การซื้อขายจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ช่องทางการวางจำหน่ายสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศแบบไม่โจ่งแจ้ง (Implicit) สามารถวางจำหน่ายได้อย่างเปิดเผยตามร้านค้าที่จำหน่ายสื่อแต่ละประเภทและมักใช้บริษัทจัดจำหน่ายเป็นผู้กระจายสินค้าสู่ตลาดผู้บริโภค ส่วนสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศแบบโจ่งแจ้ง (Explicit) มีวิธีการจัดจำหน่ายสินค้าโดยผ่านสถาบันคนกลาง ช่องทางการวางจำหน่ายมีหลายช่องทางสามารถสรุปได้ดังนี้ การขายตรง โดยการจำหน่ายในตลาดมืดและการจำหน่ายใต้แผง การเร่ขาย การจำหน่ายทางไปรษณีย์ การจำหน่ายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และการจำหน่ายทางอินเทอร์เนต สถานที่วางจำหน่ายสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศกระจายอยู่ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและมีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่นในบางพื้นที่ที่มีการซื้อขายสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศ เช่น ย่านสีลม คลองถม สะพานควาย ประดิพัทธ์ สำโรง เป็นต้น

บรรณานุกรม :
สุณีย์ แววมณี . (2542). เครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุณีย์ แววมณี . 2542. "เครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุณีย์ แววมณี . "เครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุณีย์ แววมณี . เครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.