ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทาง "Shang" "Xia" ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทาง "Shang" "Xia" ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน
นักวิจัย : หทัย แซ่เจี่ย
คำค้น : ภาษาเปรียบเทียบ , ภาษาจีน -- คำกริยา , ภาษาจีน -- การใช้ภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743342095 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9254
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความหมายต่าง ๆ ของคำเสริมกริยาบอกทิศทาง shang และ xia ในภาษาจีนกลาง ตลอดจนศึกษาคำเสริมกริยาบอกทิศทาง shang และ xia เปรียบเทียบกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน ผลการวิจัยพบว่าคำเสริมกริยาบอกทิศทาง shang และ xia แบ่งได้เป็น 2 ความหมายคือ ความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย ความหมายโดยตรงของคำ shang และ xia คือการบ่งบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของคน สัตว์หรือสิ่งของอย่างเห็นได้ชัด ความหมายโดยนัยของคำ shang และ xia เป็นความหมายซึ่งไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของคน สัตว์ หรือสิ่งของ และไม่ได้บอกทิศทาง แต่จะบ่งบอกความหมายอื่น ๆ ที่แฝงอยู่ เมื่อเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทาง shang และ xia กับคำลักษณะเดียวกันในภาษาไทย แล้วพบว่าแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ (1) ความหมายและวิธีใช้เหมือนกับคำ ขึ้นและลง ในภาษาไทย นั่นก็คือภาษาจีนใช้คำเสริมกริยาบอกทิศทาง shang และ xia ภาษาไทยก็ใช้คำเสริมกริยา ขึ้นและลง เหมือนกัน (2) ความหมายเหมือนกัน แต่ใช้คำเสริมกริยาต่างกันคือ ภาษาจีนใช้คำเสริมกริยาบอกทิศทาง shang และ xia ภาษาไทยก็ใช้คำเสริมกริยา แต่เป็นคำอื่นที่เทียบได้กับคำ shang และ xia ในปริบทนั้น ๆ เป็นต้นว่าคำ ทัน ไว้ เข้ามา ได้ สัก เข้า เริ่ม ออก และ มา (3) ภาษาจีนใช้คำเสริมกริยาบอกทิศทาง Shang และ xia ทว่าภาษาไทยไม่ได้ใช้คำเสริมกริยาแต่อย่างใดในบริบทนั้น ๆ

บรรณานุกรม :
หทัย แซ่เจี่ย . (2542). การเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทาง "Shang" "Xia" ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัย แซ่เจี่ย . 2542. "การเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทาง "Shang" "Xia" ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัย แซ่เจี่ย . "การเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทาง "Shang" "Xia" ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
หทัย แซ่เจี่ย . การเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทาง "Shang" "Xia" ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.