ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบดโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบดโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา
นักวิจัย : สิตา กองคำ
คำค้น : เอพิเทอร์มาลนิวตรอน , รังสีแกมมา , ไขมัน , เนื้อสุกรบด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , สมยศ ศรีสถิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743324224 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9201
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

ได้พัฒนาวิธีการหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบดโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน ทำการผลิตนิวตรอนช้าโดยใส่ต้นกำเนิดนิวตรอนชนิดอะเมริเซียม-241/เบริลเลียม ความแรง 120 มิลลิคูรี (4.44 กิกะเบคเคอเรล) ไว้ในพาราฟินทรงตันขนาด 30 ซม. x 30 ซม. x 16 ซม. โดยมีแผ่นแคดเมียม 1 แผ่น และแผ่นยางผสมโบรอน 2 แผ่น วางทับด้านบนของพาราฟินเพื่อดูดกลืนเทอร์มาลนิวตรอนให้เหลือแต่เอพิเทอร์มาลนิวตรอนทะลุผ่านไปยังตัวอย่างได้ ในการวัดเทอร์มาลนิวตรอนได้ใช้ตัวอย่างเนื้อหมูบดประมาณ 1400 กรัม บรรจุไว้ในกล่องอลูมิเนียมขนาด 10 ซม. x 30 ซม. x 5 ซม. ซึ่งวางอยู่บนแผ่นแคดเมียมและแผ่นยางผสมโบรอน โดยมีหัววัดเทอร์มาลนิวตรอนชนิดโบรอนไตรฟลูออไรด์ 2 หัววางอยู่บนกลอ่งบรรจุตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า จำนวนนับนิวตรอนเป็นปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณไขมันในตัวอย่าง นอกจากนี้ยังได้ใช้การส่งผ่านรังสีแกมมาพลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ จากต้นกำเนิดอะเมริเซียม-241 ปรับแก้ความแปรปรวนของผลเนื่องจากความแตกต่างของความหนาของตัวอย่าง จากการทดลองวัดปริมาณไขมันของเนื้อหมูบด 4 ตัวอย่างเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานทางเคมีพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจและชี้ให้เห็นว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการหาปริมาณไขมันได้

บรรณานุกรม :
สิตา กองคำ . (2541). การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบดโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิตา กองคำ . 2541. "การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบดโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิตา กองคำ . "การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบดโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สิตา กองคำ . การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบดโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.