ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
นักวิจัย : ลัดดา เหมาะสุวรรณ
คำค้น : Child Health , Child Obesity , day care , local authorities , School , การป้องกัน , พัฒนาการเด็ก , โรคอ้วนในเด็ก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5030012 , http://research.trf.or.th/node/2534
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการเพื่อป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กมุ่งเน้นดำเนินการเพื่อที่การนำความรู้จากการทำงาน 5 ปีของเครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เรื่องการป้องกันโรคอ้วนในเด็กและพัฒนาการเด็ก ไปต่อยอดผลักดันใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่การทำงานด้านการป้องกันภาวะโภชนาการเกิน ได้สร้างโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขึ้นเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนให้แก่เด็กได้ภายใต้งบประมาณที่จำกัด และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดเครือข่ายขึ้น 2 เครือข่าย เครือข่ายแรกเรื่องการป้องกันโรคอ้วนในโรงเรียน ขยายเครือข่ายจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้นำมาตรการการป้องกันโรคอ้วนในโรงเรียนไปใช้ไปสู่พื้นที่เทศบาล ตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ระดับคือระหว่างผู้บริหารและกลุ่มครู อีกเครือข่ายเป็นประเด็นการจัดการเด็กอ้วนในโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนเรื่องพัฒนาการเด็ก ได้ทำสำรวจอย่างเร็ว (Rapid survey) ถึงการดูแลเด็กและบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและศูนย์เด็ก และนำเสนอข้อมูลต่อกรมอนามัยผลักดันเป็นนโยบายปรับปรุงบริการก่อนคลอดและคลินิกเด็กดี นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูพี่เลี้ยงใน 3 จังหวัดคือ นครราชสีมา ภูเก็ต และเชียงรายเพื่อการพัฒนาตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกัน และเครือข่ายพัฒนาแบบประเมินตนเองของศูนย์เด็กเล็ก เพื่อใช้กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองในอนาคต และทั้งหมดนี้ได้บันทึก เป็นเอกสารและวิดิทัศน์ พร้อมทั้งนำเสนอในการประชุมวิชาการเพื่อสุขภาพเด็กไทยจากการทำงานการป้องกันโรคอ้วนในเด็กและพัฒนาการเด็กนี้ยืนยันว่า การทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงสามารถขับเคลื่อนงานได้รวดเร็วหากสามารถสร้างพันธะสัญญาในระดับการเมืองพื้นที่และมีแกนนำในพื้นที่เกาะติดประเด็นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการนำเสนอข้อมูลในประเด็นและวิธีการที่เหมาะสมกับสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการนำเสนอข้อมูลคืนกลับและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งกระตุ้นการทำงานของคนในพื้นที่ต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะเมื่อมีการนำเสนอประสบการณ์ดีๆ ของพื้นที่อื่นและมีผู้นำไปทดลองใช้ The project aimed for knowledge utilization, following the 5-year of work by the Health Research Network Project, by using knowledge management process. Regarding the obesity prevention, two main activities were conducted. The School Lunch Computer Program was developed for school to provide healthy and nutritious school lunch under limitation of budget. The first network was for obesity prevention expanded based on experience from the Phuket Municipality School Network to 3 southern provinces with high rate of obesity in school-age children i.e. Surat Thani, Phangnga and Trang. Focusing on decision makers and teachers groups shared their experiences in obesity prevention in school and learned from others. The other network was share-and-learned group in child obesity management program in school. The immediate outcome showed that the participants adapted the idea and organized new projects in their schools. In regard to the child development sub-project, two rapid surveys were conducted on the roles of local authority in child center development. Following the result from surveys, Ministry of Public Health launched two pilot projects to test new antenatal care and well-child service delivery models. Another network on child center development was initiated in selected area in 3 provinces: Chiang Rai, Nakhon Ratchasima and Phuket to strengthen child-care providers via self evaluation form which were developed by themselves. The outstanding practices were documented and distributed in the Conference on Child Health and Development. Working with local authorities is crucial when they will be fully responsible for child development in the near future. The political commitment and identification of the local core group are important as well as public communication. Share and learned is valuable learning process which will inspire participants with good experiences and lead to better idea.

บรรณานุกรม :
ลัดดา เหมาะสุวรรณ . (2551). โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ . 2551. "โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ . "โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ . โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.