ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลเชิงวัตถุในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลเชิงวัตถุในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์
นักวิจัย : จารุวรรณ สุขุมลักษณ์
คำค้น : ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ , ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ , การจัดการฐานข้อมูล , การควบคุมเวอร์ชัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จารุมาตร ปิ่นทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743470034 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ปัจจุบันมีการนำข้อมูลหลายประเภทมาใช้ในระบบสารสนเทศ รวมทั้งเอนทิตีที่มีหลายค่าหรือหลายเวอร์ชัน โดยสามารถเลือกใช้งานเวอร์ชันใดของเอนทิตีก็ได้ตามต้องการ ถ้านำแนวคิดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งแพร่หลายในปัจจุบันมาใช้ จะได้ฐานข้อมูลที่ซับซ้อนยากต่อการพัฒนาและดูแลระบบ วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อออกแบบและพัฒนากลไกในการเก็บและใช้งานเวอร์ชันข้อมูลเชิงวัตถุบนระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ โดยการนำแนวคิดเชิงวัตถุและแนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชันมาประยุกต์ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบงานดังกล่าวได้ในรูปโครงสร้างลำดับชั้นของต้นไม้ที่เจาะจงเฉพาะความสัมพันธ์แบบคอมโพซิชัน งานวิจัยนี้กำหนดให้ใช้ตัวระบุออบเจคต์ในการเข้าถึงข้อมูลของออบเจคต์ และตัวระบุเวอร์ชันในการเข้าถึงข้อมูลของเวอร์ชัน รวมทั้งระบุว่าเวอร์ชันนั้นเป็นของออบเจคต์ใด และได้เสนอแบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สกีมาออบเจคต์ของระบบงานวิจัยและสกีมาออบเจคต์ที่ผู้ใช้นิยาม การพัฒนาระบบงานทำโดยใช้ซอฟต์แวร์เจเดฟเวอลอปเปอร์ เวอร์ชัน 3.0 ร่วมกับระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ออราเคิล เวอร์ชัน 8.1.6 โปรแกรมของระบบงานสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บเวอร์ชันข้อมูลเชิงวัตถุของกระบวนการออกแบบในฐานข้อมูล เช่น ฟังก์ชันในการกำหนดลำดับชั้นโครงสร้างต้นไม้ของโครงงานหนึ่งๆ ฟังก์ชันสำหรับกำหนดคุณลักษณะทางโครงสร้างของคลาสที่ผู้ใช้นิยามฟังก์ชันในการสร้างหรือดรอปคลาสที่ผู้ใช้นิยมในฐานข้อมูล ฟังก์ชันการแทรกแถวข้อมูล การแก้ไขค่าข้อมูลและการลบข้อมูลจากคลาสที่ผู้ใช้นิยาม ฟังก์ชันเกี่ยวกับการกำหนดเวอร์ชันของออบเจคต์ และฟังก์ชันที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์แบบคอมโพซิชันของแต่ละโครงงาน เป็นต้น ระบบงานที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถเก็บเวอร์ชันข้อมูลได้ 9,999,999,999,999 เวอร์ชัน จากการทดสอบระบบงานวิจัยโดยใช้ตัวอย่างข้อมูลของการแต่งหนังสือ พบว่า แต่ละโครงงานจะประกอบด้วยลำดับชั้นโครงสร้างต้นไม้จำนวนเท่าไรก็ได้ และออบเจคต์รวมอาจประกอบด้วยออบเจคต์ย่อยจากต่างระดับกันหรือระดับเดียวกัน โดยออบเจคต์รวมต้องอยู่ในระดับชั้นที่สูงกว่าออบเจคต์ย่อย และออบเจคต์การออกแบบต้องอยู่ระดับที่ 1 ของโครงสร้างต้นไม้

บรรณานุกรม :
จารุวรรณ สุขุมลักษณ์ . (2543). การควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลเชิงวัตถุในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ สุขุมลักษณ์ . 2543. "การควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลเชิงวัตถุในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ สุขุมลักษณ์ . "การควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลเชิงวัตถุในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
จารุวรรณ สุขุมลักษณ์ . การควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลเชิงวัตถุในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.