ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ , สุบิน ไชยยะ , อดิศร รัตนมานิต
คำค้น : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : วารสารบรรณารักษศาสตร์. 27,1(ม.ค. 2550),47-56 , 0125-8060 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8816
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ , สุบิน ไชยยะ , อดิศร รัตนมานิต . (2550). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ , สุบิน ไชยยะ , อดิศร รัตนมานิต . 2550. "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ , สุบิน ไชยยะ , อดิศร รัตนมานิต . "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ , สุบิน ไชยยะ , อดิศร รัตนมานิต . หนังสืออิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.