ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวชนไทยกับหนังสือบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เยาวชนไทยกับหนังสือบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
นักวิจัย : สุพรรณี วราทร
คำค้น : วรรณกรรมสำหรับเยาวชน , เยาวชน -- หนังสือและการอ่าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : วารสารบรรณารักษศาสตร์. 24,1(ม.ค. 2547),31-50 , 0125-8060 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8779
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณี วราทร . (2547). เยาวชนไทยกับหนังสือบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลระดับชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรณี วราทร . 2547. "เยาวชนไทยกับหนังสือบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลระดับชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรณี วราทร . "เยาวชนไทยกับหนังสือบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลระดับชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุพรรณี วราทร . เยาวชนไทยกับหนังสือบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลระดับชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.