ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : อรรณพ คุณาวงษ์กฤต , ปราจีน วีรกุล
คำค้น : การคลอดยาก , สุกร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8736
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาการปรับปรุงสุขภาพสุกรเพื่อลดการสูญเสีย ทางเศรษฐกิจ

ได้ทำการศึกษาการคลอดยากของสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม จำนวน 110 แม่ โดยแบ่งหัวข้อการศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขการคลอดยาก ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการคลอดยากส่วนใหญ่เกิดในสุกรท้องสาว มีลูกระหว่าง 6 – 10 ตัว มดลูกไม่บีบตัวและลูกอยู่ผิดท่า ส่วนการแก้ไขการคลอดยากใช้วิธีการแก้ไขท่าคลอดและดึงออก

บรรณานุกรม :
อรรณพ คุณาวงษ์กฤต , ปราจีน วีรกุล . (2521). การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรณพ คุณาวงษ์กฤต , ปราจีน วีรกุล . 2521. "การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรณพ คุณาวงษ์กฤต , ปราจีน วีรกุล . "การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
อรรณพ คุณาวงษ์กฤต , ปราจีน วีรกุล . การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.