ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การศึกษาแผ่นดินถล่มและการแก้ไขที่ยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การศึกษาแผ่นดินถล่มและการแก้ไขที่ยั่งยืน
นักวิจัย : วรากร ไม้เรียง
คำค้น : แผ่นดินถล่ม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4530001 , http://research.trf.or.th/node/2461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้ เป็นการศึกษาสถานภาพของการวิจัยทางด้านแผ่นดินถล่ม เพื่อนำไปพิจารณาเป็นพื้นฐานในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแผ่นดินถล่มและการแก้ไขที่ยั่งยืน” การศึกษาที่นำมารายงานนี้ได้ประมวลมาจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. บทความและเอกสารอ้างอิง 2. รายงานวิจัยและการศึกษา 3. ข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรณี อ.วังชิ้น และ อ.หล่มสัก 4. การเข้าสำรวจพื้นที่ของนักวิจัย 5. การประชุมของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แผ่นดินถล่ม แนวทางการวิจัย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้นนั้นหลายหน่วยงานมีองค์ความรู้อยู่แล้ว เช่น การทำแผนที่เสี่ยงภัย แต่ต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องและปรับนำเสนอให้เป็นชุดเดียวกัน เพื่อนำไปให้ความรู้และสร้างระบบเตือนภัยให้หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูง ในระยะกลางนั้นต้องมีการศึกษาลงในรายละเอียดของแต่ละด้าน เช่น ทางวิศวกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานและการจำลองแบบหรือการทำนายการเกิดที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งส่วนมากจะต้องเป็งองค์ความรู้ที่ต้องสร้างขึ้นใหม่ ล้วนในระยะยาวนั้น เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อการนำไปวางแผนในระยะยาวสำหรับผู้บริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไป

บรรณานุกรม :
วรากร ไม้เรียง . (2545). การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การศึกษาแผ่นดินถล่มและการแก้ไขที่ยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรากร ไม้เรียง . 2545. "การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การศึกษาแผ่นดินถล่มและการแก้ไขที่ยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรากร ไม้เรียง . "การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การศึกษาแผ่นดินถล่มและการแก้ไขที่ยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
วรากร ไม้เรียง . การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การศึกษาแผ่นดินถล่มและการแก้ไขที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.