ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัย
นักวิจัย : อลงกร อมรศิลป์
คำค้น : ไข้หวัดนก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8719
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในตลาดสดและตลาดค้าสัตว์ปีกในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงสิงหาคม 2550 จำนวน 976 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบเชื้อไข้หวัดนกจำนวน 12 ตัวอย่าง จากสัตว์ปีกในตลาดสด และตลาดค้าสัตว์ปีก และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าไวรัสไข้หวัดนกที่แยกได้จากการศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสที่แยกได้ในปี 2547-2548 การวิจัยครั้งนี้เป็นรายงานแรกในประเทศไทยที่รายงานการตรวจติดตามเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในตลาดสดและตลาดค้าสัตว์ปีกในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
อลงกร อมรศิลป์ . (2550). การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลงกร อมรศิลป์ . 2550. "การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลงกร อมรศิลป์ . "การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
อลงกร อมรศิลป์ . การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.