ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย
นักวิจัย : ภัสสร ลิมานนท์
คำค้น : ประชากร -- นโยบายของรัฐ , การวางแผนครอบครัว , แรงงาน , การศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 13,1(มี.ค. 2540),1-8 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8681
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย: จากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคต -- การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่: มีอีกหลายปัญหาที่น่าจับตามอง -- วิสัยทัศน์สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน: การสร้างคน คือการสร้างชาติ

บรรณานุกรม :
ภัสสร ลิมานนท์ . (2540). วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัสสร ลิมานนท์ . 2540. "วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัสสร ลิมานนท์ . "วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ภัสสร ลิมานนท์ . วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.