ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตก
นักวิจัย : นพวรรณ จงวัฒนา
คำค้น : การทำแท้ง -- กฎหมาย -- ยุโรปตะวันตก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 13,1(มี.ค. 2540),9-23 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8680
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพวรรณ จงวัฒนา . (2540). นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพวรรณ จงวัฒนา . 2540. "นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพวรรณ จงวัฒนา . "นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
นพวรรณ จงวัฒนา . นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.