ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฏจักรชีวิตของสตรีในเขตชนบทภาคเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัฏจักรชีวิตของสตรีในเขตชนบทภาคเหนือ
นักวิจัย : จิตตินี จันทรจนา , สุธรรม นันทมงคลชัย
คำค้น : สตรีชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 20,1(มี.ค. 2547),59-68 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตตินี จันทรจนา , สุธรรม นันทมงคลชัย . (2547). วัฏจักรชีวิตของสตรีในเขตชนบทภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตตินี จันทรจนา , สุธรรม นันทมงคลชัย . 2547. "วัฏจักรชีวิตของสตรีในเขตชนบทภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตตินี จันทรจนา , สุธรรม นันทมงคลชัย . "วัฏจักรชีวิตของสตรีในเขตชนบทภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
จิตตินี จันทรจนา , สุธรรม นันทมงคลชัย . วัฏจักรชีวิตของสตรีในเขตชนบทภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.