ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชีย
นักวิจัย : พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
คำค้น : การย้ายถิ่น , สตรี -- เอเชีย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 21,2(ก.ย. 2548),17-43 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8645
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวโน้มของการย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชีย -- การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชียระดับล่าง -- การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงระดับกลาง-บน -- นัยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม -- นัยเชิงทฤษฎีและการศึกษาวิจัย -- นัยเชิงนโยบาย

บรรณานุกรม :
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน . (2548). การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน . 2548. "การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน . "การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน . การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.